Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Agora - en kreativ mötesplats

Agora - ett hus för alla!
I augusti 2017 togs första spadtaget för Agora i Skäggetorp. Huset kommer att byggas i anslutning till Skäggetorpsskolan och är tänkt att bli en samlingsplats för alla, oavsett ålder.

 Allaktivitetshuset i Skäggetorp . Bild: White arkitekter.

Agora - en kreativ mötesplats

Invånarna har fått vara med och forma innehållet

Agora har föregåtts av ett gediget förarbete i form av en förstudie, en livstilsundersökning, fokusgrupper för olika åldrar samt i bred dialog med både föreningslivet och Linköpingsborna. Värdefull input som nu ligger till grund för den inriktning och utformning som huset nu får.  

Agora - en kreativ mötesplats

Syftet med huset är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för Linköpingsborna. Huset ska även fungera som ett nav för initiativ från föreningslivet i stadsdelen samt kunna bygga broar mellan stadsdelen och andra delar av Linköping. 

I det nya huset kommer det att finnas café, scen, ateljé, musikstudio och mycket mer. Biblioteket, som är husets hjärta, ger oändliga möjligheter att upptäcka, utforska, undersöka, lära och stilla sin nyfikenhet. Här finns plats för kultur, gemenskap och kommunikation som skapar engagemang och förståelse.
Till den här mötesplatsen är vi alla välkomna, precis som vi är!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 mars 2018