Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

1%-regeln och Linköping offentlig konst

Linköpings kommun arbetar med 1%-regeln. Det innebär att 1% av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköping offentlig konst LOOK, som är en del av Passagen Linköpings Konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande. Fritt från krav på funktionalitet är den offentliga konsten en budbärare till nästa generation.

Alvaro Campos konstgestaltning Under Eken till Nygårdsvägens förskola i Linköping är klar och installerades i december 2017.

Konsten idag formar framtidens kulturarv 

Linköping offentlig konst LOOK, bidrar med nya infallsvinklar och perspektiv som i både ord och handling, förändrar tankemönster och agerande. Vårt professionella arbete med konst av hög kvalitet, stärker vår stads identitet och attraktionskraft, samtidigt som vi ger mänsklig närvaro, gemenskap och värme åt arkitektur, gångstråk, park - och torgytor, väggar och fasader.

Det offentliga rummet genomströmmas av människor med olika erfarenheter, åldrar, nationaliteter, intressen, kunskaper, färdigheter och behov. När vi ser de offentliga platserna som vårt gemensamma vardagsrum kan vi tillsammans mötas i det oväntade. Konsten gestaltar känslor som är svåra att klä i ord, och tillför våra gemensamma mötesplatser en ny dimension. Fritt från krav på funktionalitet, men med hög kvalitet och visioner, formar vi framtidens kulturarv.

Växtkraft gör att idéer blir verklighet

Ett konstverk i offentlig miljö får kunskap, verksamhet och människor att växa. Med puls och passion stimulerar vi tillväxt, utveckling och nytänkande när idéer blir verklighet.

Konstnärligt sakkunniga projektledare inom LOOK garanterar en kvalitets- säkrad process, som resurseffektivt tar hänsyn till såväl ekonomi, miljö och stadsutveckling som beställare och konstnärer. Av byggprojektets summa avsätts 1% till offentlig konst som beställaren finansierar.  Kvalitet och kompetens är vår garanti. Ekonomi, mandat och legitimitet är vårt gemensamma ansvar. 

Offentlig konst av hög kvalitet befäster Linköpings position på den offentliga konstens nationella och internationella arena.

Tillsammans  formar vi framtidens kulturarv!

Vill du veta mer?

Linköping offentlig konst är:
Kvalitet | Mötesplats | Kreativ höjd | Utmanande | Oväntat | Puls | Passion | Mångfald | Inkluderande | Avtryck | Upplevelser | Bekräftande | Föränderligt | Etiskt | Existentiellt | Vilsamt | Harmoniskt | Nyskapande | Attraktivt | Identifikation | Magiskt | Mänskligt | Talande | Frågvist | Välkommen att kontakta oss!

Camilla Lothigius
Camilla Lothigius Samordnare Offentlig konst

Samordnare Offentlig konst

Passagen Linköpings Konsthall

Telefon:

013-20 73 17

E-post: Camilla.Lothigius@linkoping.se

Lars-Ove Östensson

Konsthallschef

Passagen Linköpings Konsthall

Telefon:

013-20 73 12

E-post: Lars-Ove.Ostensson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 april 2018