Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konst Hospitalstorget

Tillbaka i Framtiden- Eva Fornåås gestaltning på plats på Hospitalstorget.

Kanin hospitalstorget

Eva Fornåås kanin skuttar på Hospitalstorget.

Tillbaka i framtiden.......

När det första hospitalet byggdes vid Hospitalstorget bodde nio tiondelar av befolkningen på landet, nu är det tvärtom. Vi är inte ensamma om att i en allt högre takt flytta in till städerna. på senare tid har det uppmärksammats att även andra djur urbaniseras.

I Berlin återfinns ca 60 procent av alla Tysklands djurarter, det är till och med så att ju större staden är desto fler djurarter.

I mitt förslag till konstnärlig gestaltning för Hospitalstorget återfinns några av de däggdjursarter linköpingsborna delar sin stad med.

Djuren är tillbaka i framtidens stad, de är redan här.

Ur Eva Fornåås förslag till konstnärlig gestaltning 2015

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2017