Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Passagen Linköpings Konsthall

I konsthallen arrangeras utställningar med inriktning på samtidskonstens alla olika uttrycksformer. Vi har från och med hösten 2017 tre olika utställningsytor på Passagen Linköpings konsthall, 1,2 och 3. i 1 och 2 kommer vi att visa större utställningar och i 3 har vi nu möjlighet att visa utställningar i det mindre formatet.

Öppettider

tisdag 11-16
onsdag 11-18
torsdag 11-20
fredag - söndag 12-16 

Fri entré!

Nuvarande utställningar

Lina Hashim är en dansk-irakisk konstnär som bor och verkar i Köpenhamn. Hon är född i Kuwait, men bor sedan 1992 i Köpenhamn.

Hashim arbetar med fotografi som konstform där hennes metoder rör sig inom området för antropologi och prestanda. Hashims konstnärskap kännetecknas främst av viljan att undersöka, rationalisera och dokumentera vad hon beskriver som det godtyckliga i hur koranen tolkas idag. Detta gör hon genom en metod som bäst beskrivs som historisk antropologi. Hon ifrågasätter huruvida koranens ord och dogmer överensstämmer med den verklighet vi idag lever i och hur vi förhåller oss till dessa. Hashim identifierar sig själv som muslim då hon tror på islam men utövar inte religionen.

Lina Hashim har tidigare studerat antropologi och använder antropologins metoder då hon bland annat utforskar den islamiska dogmen rörande sex innan äktenskap. Ett tema som återkommer i flera utav de verk som presenteras i utställningen. Hennes forskning bygger på egna avläsningar av Koranen i samråd med imamer, hennes egna familj och ett antal chattrum och onlineforum för muslimer.

Utgångspunkten i Hashims konstnärskap är till stor del att ställa frågor och att försöka rationalisera svaren för att visa islams värderingar och arbete i ett modernt sammanhang. På detta sätt önskar hon belysa hur vissa dogmer ofta bryts av muslimer samt ifrågasätta huruvida dessa dogmer inte fyller någon egentlig funktion i vår moderna tid. Lina Hashim har med verken i serien Unlawful meetings sökt upp, observerat och fotograferat "olagliga möten" som sker mellan ogifta muslimska par som träffas på undangömda platser. Hashim använder sina konstprojekt för att utforska sin kvinnliga identitet genom att inte motsätta sig islamska dogmer. Konsten produceras genom att respektfullt och insisterande ifrågasätta de islamska dogmernas giltighet i ett västerländsk sammanhang. Hon är en muslimsk kvinna i Danmark som bär på en historia och ett kulturellt bagage vilket hon ständigt försöker förstå, rationalisera och belysa genom sin konst.

Text av: Emma Järnvall, studentmedarbetare på Passagen

Caroline Färnström - “Bilder”

Konstnären Caroline Färnström är född och uppvuxen i Stockholm men är sedan 1991 bosatt och verksam i Linköping. Hon är beteendevetare i grunden och har även studerat konstvetenskap. Hennes konstnärliga utbildning har hon bland annat fått på Grafikskolan Forum i Malmö samt på Dramatiska institutet i Stockholm där hon studerat interaktiva medier. Färnström undervisar idag i photoshop och konstvetenskap på Lunnevads folkhögskola. Hon är medlem i den Linköpingsbaserade konstnärsföreningen ALKA, samt verksam konstnär på Krogen Amerika, Östergötlands kollektivverkstad för konstnärer som arbetar med grafik.

Caroline arbetar främst med grafik, fotografi och måleri men även med kollage. Till en början arbetade hon framförallt med traditionella tekniker såsom etsning och torrnål men på senare år har nya tekniker och material kommit att användas mer och mer inom hennes konst. Hon producerar bland annat fotobaserade etsningar och monotypier där bearbetade fotografier och kollage används. Olika tekniker och material kombineras och blandas, någonting som bidrar till Färnströms typiska uttryck. Verkens motiv består oftast av människor i olika former och situationer.

Caroline Färnström beskriver grafiken som teknik som en sympatisk konstform och ett konstuttryck där mångfald och inkludering understryks. Då grafiken är förhållandevis billig att producera ges också större möjlighet att dela med sig av konsten till en bredare publik och en större grupp människor. Färnström menar på att processen kring att producera grafik kan ses som oförutsägbar då vissa faktorer är näst intill omöjliga att styra över. Materialen kan reagera olika med varandra och bete sig på varierande sätt då de går igenom tryckpressen. Detta är ytterligare en faktor som bidrar till att just grafik är en så spännande konstform att arbeta med enligt Färnström. Det är ett sätt producera en bild där vissa händelser sker utan att konstnären själv kan förutse dem.

Färnström beskriver sitt konstnärskap som en skapandeprocess där ideer uppkommer och förändras under arbetets gång. Ett verk kan uppkomma genom en idé och slutföras tack vare en annan. Genom att visualisera sina egna erfarenheter och tankar gestaltar Färnströms bilder en del av det som ryms inom henne. 

Text av: Emma Järnvall Studentmedarbetare

Program i Konsthallen

INSTÄLLT på grund av sjukdom - 19 april 18.00 SOIL - av jord är ljud kommet. Pesentation av en världssymfoni.

Ett unikt samarbetsprojekt med tonsättaren Sven-David Sandström, konstnär Leif e. Boman och Norrrköpings symfoniorkester.
En föreläsning och samtal om bakgrund och tillkomst av projektet.
Medverkar gör leif e. boman, Sven David Sandström via länk från USA, Sandra Wall projektledare för UNISCO Creative Cities, Ulf Öhring Art Programmer.
Moderator Anders Lindkvist, ordförande Östgöta konstförening.

26 april 17.00-20.00 Vernissagen Inger Hasselgren

3 maj 18.30 Cinemax. Björn Horgby föreläser om Clint Eastwood som regissör.
Ett samarbete mellan Cinemax,Folkuniversitetet och Passagen Linköpings konsthall

17 maj 17.00-20.00 Vernissagen Carsten Hellström

24 maj 17.00-20.00 Vernissage Nationalgalleriet

14 juni 17.00-20.00 Vernissage Kerstin Hansson

16 augusti 17.00-20.00 Vernissage Lars Hoffsten

23 augusti 17.00-20.00 Vernissagen Mattias Åkesson

Passagen Linköpings Konsthall planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet och tar också emot utställningsförslag på adressen passagen@linkoping.se (endast per e-post). Förslaget ska innehålla en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida) och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Passagen Linköpings konsthall

Öppettider:
tisdag 11-16
onsdag 11-18
torsdag 11-20
fredag - söndag 12-16

Telefon: 013-20 57 32

E-post: Skicka e-post till Passagen Linköpings konsthall

E-post: zzzpassagen@linkoping.se

Besöksadress: Stora Torget 2
Stora Torget 2 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 april 2018