Passagen Linköpings Konsthall

I konsthallen arrangeras utställningar med inriktning på samtidskonstens alla olika uttrycksformer. Vi har från och med hösten 2017 tre olika utställningsytor på Passagen Linköpings konsthall, 1,2 och 3. i 1 och 2 kommer vi att visa större utställningar och i 3 har vi nu möjlighet att visa utställningar i det mindre formatet.

Öppettider

tisdag 11-16
onsdag 11-18
torsdag 11-20
fredag - söndag 12-16 

Fri entré!

Nuvarande utställningar

Post Amorfa När dagens stora byggherrar massproducerar bostadsrätter så byggs lägenheterna för att hålla i ungefär 20-30 år innan renoveringsbehov dyker upp, inte särskilt mycket längre. Inte sällan låter de sina egna besiktningsmän inspektera bygget, medan intet ont anande köpare betalar sura miljoner för något som för tillfället ser fint ut, men vars förfall startar innan budgivningen är avslutad. Lägenheten är ofta inget mer än ett bräckligt luftslott – om än med larvigt högt kvadratmeterpris i attraktivt och barnvänligt område. Och detta tänk –  eller måhända brist på sådant – säger något sorgligt om vår samtid.

 Ordet amorf är hämtat från grekiskans amorphos, som betyder oformlig, formlös, eller strukturlös. Under titeln Post Amorfa har jag velat skapa en slags arkitektonisk allegori över den tid vi lever i. En tid där stora ord och vackra fasader ofta är just krackelerande luftslott. Vi kan posta våra perfekta, fiktiva liv på sociala medier, medan verkligheten ofta visar sig vara något brutalt annorlunda. Ett samhälle där vi lägger filter över foton på våra ofulländade barn i desperata försök att få vår egna fasad att framstå som än mer välputsad och blank. En slags socialt konstruerad tomhet – samtiden som ett gigantiskt fuskbygge, men med det perfekta filtret.

 Jag har tidigare berört detta ämne, men här vill jag göra det än mer konkret. Jag har gjutit balkar, reglar och maskindelar som vid en första anblick ser dugliga, rejäla och stabila ut, men som egentligen är helt obrukbara och värdelösa. De kan omöjligen utföra det jobb som de ser så perfekt ämnade ut att klara. Om man vill kan man se det som ett konkret synliggörande av den fragila och formlösa förskjutning som har uppstått mellan just vår uppmålade verklighet och den verkliga världen.

 Trots att jag nu har arbetat med betong under närmare två decennier ingår det ändå alltid ett smärre överraskningsmoment när en gjutform ska öppnas. Att behärska, förutse och lära sig att ta kontroll över dessa slumpartade formyttringar gör arbetet med just betong ständigt fascinerande. Det är först då man har lärt sig tämja betongens starka vilja som man kan börja tänja på gränserna, och bryta de oskrivna regler som existerar kring vad materialet anses lämpat för.

 Referenser och inspiration för mina verk går så att hitta inom en mängd olika områden. En konstnär som engelska Rachel Whiteread känns omöjlig att inte nämna, då hennes skulpturala arbeten ofta befinner sig i samma gränsland mellan arkitektur och konst som mina egna verk. Inom detta fascinerande område verkar även den spanske keramikern och skulptören Enric Mestre. Men även hans framlidne landsman Eduardo Chillida, som under sitt liv gjorde en spännande resa från arkitekt till skulptör.

 Betong är dessutom den perfekta symbiosen mellan natur och kultur. Hållfasthet är dess viktigaste egenskap näst efter beständighet, och genom att underminera dessa egenskaper vill jag kommentera ett på många sätt skrämmande samtidsfenomen. Naturen talar genom materialet, medan dess form, beständighet och innehåll blir själva uttrycket för vår kultur, våra tankar. Men även för vår sköra tomhet i en samtid som – trots blankpolerad och välputsad arkitektur –  sakta sjunker ned i ett hav av formlös massa. Och träder tillbaka in i det amorfa intet.

Simon Anund

Bakgrund och konstnärlig verksamhet:

Jimmy Gustavsson ställer för andra gången ut på konsthallen Passagen i Linköping, senast tillsammans med andra konstnärer i samlingsutställningen Fablernas värld 2007, nu med en egen utställning.

Han är född och uppvuxen i Linköping, där han idag även arbetar som verksam konstnär. Jimmy är även medlem i konstnärsföreningen Alka. I slutet av 90-talet och början av 2000-talet studerade han måleri vid Lunnevads folkhögskola utanför Linköping och på Nya Dômens konstskola i Göteborg.

Jimmys måleri kännetecknas främst av expressiva färger och abstrakta former då storskaliga dukar fylls med oljefärg. Även akryl och andra material kombineras och används. Tidigare i sin karriär arbetade Jimmy ofta med kol och oljepastellkrita på papper, då kännetecknades motiven främst av djur och människor. Då intresset skiftat från att avbilda till att låta färg och form styra har det abstrakta uttryckssättet tagit över skapandet det senaste året. Genom att bryta upp från vissa vanor och utmana sig själv att tänka i nya banor har Jimmy förändrat och utvecklat sitt måleri. Detta har bland annat skett genom nya perspektiv där ytor och linjer möter varandra i kontraster och övergångar med syftet att leda fram till och skapa ett lugn i målningen, någonting som kan beskrivas som att både gå på känsla och att försöka lägga ett slags pussel. Många timmar spenderas i ateljén där Jimmy Gustavsson både inspireras av äldre impressionister men också av samtida konstnärer med expressiva uttryck. Musiken har varit ett återkommande inslag i Jimmy Gustavssons liv där även hårdrocken haft en betydande roll för inspirationen och måleriet.

Lars Hoffsten, konstnär och lärare vid Lunnevads folkhögskola, beskriver Jimmy som en elev han väl minns från Jimmys studietid på Lunnevad. Han beskriver Jimmy som en otroligt ambitiös elev som började studera utan någon större erfarenhet av konstvärlden och som kom att utvecklas oerhört mycket under sina studier. Lars berättar särskilt om en studieresa till Stockholm med besök på Waldemarsudde där en utställning med Olle Skagerfors konst visades. Lars uppfattning var att utställningen gjort stort intryck på Jimmy som sedan lät en affisch med motiv av Olle Skagerfors hänga tillsammans med sina heavy metal-affischer. Lars Hoffsten var under Jimmy Gustavssons tid på Lunnevads folkhögskola övertygad om att Jimmy hittat sin riktning i livet - konsten.

Text av: Emma Järnvall, studentmedarbetare på Passagen

Bilderboken är den första formen av litteratur vi kommer i kontakt med som barn. Tänk vad spännande det kan vara att tillsammans med en vuxen, eller på egen hand, få bläddra igenom en bok med fantasifulla bilder och ord. Läsningen utvecklar dessutom barnets språk och ordförråd samtidigt som den stimulerar fantasin och ger övning i att skapa inre bilder. Därför är det viktigt att tänka på och reflektera över bilderböckernas betydelse för barns utveckling, fantasi och inte minst läslust! Illustrationerna blir extra viktiga när man inte kan läsa en text, både för att förmedla berättelsen och för att väcka ett intresse. Under lässtunden kan vuxna och barn samtala om bilderna och deras innehåll, ett samtal som innefattar nyfikenhet, fantasi och kreativitet. Kanske det också utmynnar i ett intresse för konst och inspirerar barnet till att skapa egna bilder för att uttrycka sig själv och sina tankar.

Utställningen Kafé Kosmos – en bilderboksutställning handlar om det bokprojekt som bilderbokskonstnären Pia Alfredsson och författaren Titti Knutsson arbetat fram och som resulterat i bilderboken Kafé Kosmos. Berättelsen kretsar kring Vilgot och vad som händer när han fantiserar och dagdrömmer om det han ser och upplever när han besöker ett kafé tillsammans med sin mamma. Alfredsson och Knutsson beskriver sin process som att de vill låta text och bild växa fram parallellt och poängterar att både texten och bilden är lika viktiga för helhetsupplevelsen av deras verk. I sin berättelse gör de en symbolisk koppling mellan en oändlig fantasi och den ändlösa rymden. På bilderbokens sidor blir vardagliga föremål, personer och miljöer omvandlade till fantasifulla scener när man vänder blad. Texten flyttas runt på sidorna och är en blandning av korta tankar, rim och ramsor, som styr läsarens blick och skapar en form av rörelse under själva läsningen. Textrutan, som ser ut som en pratbubbla, leder vidare till nästa uppslag. I Kafé Kosmos går det att se likheter med Antoine de Saint-Exupérys Lille Prinsen (1943), som berättar om sin resa i rymden och de personer han träffat där. Eller den dagdrömmande vagabonden i Resor jag aldrig gjort, av Syborg Stenstump (1992) skapad av Anna Höglund.   

Text av: Matilda Karlsson, konsthallsvärd

Program i Konsthallen

8 februari 18.30 Cinemax. Erik Hedling föreläser om Ingmar Bergman 
Ett samarbete mellan Cinemax,Folkuniversitetet och  Passagen Linköpings konsthall

15 februari 18.30 Teater på Passagen
Källarmänniskor - två föreställningar om mörker och hopp

Norrköpings Teaterkompani kommer nu till Linköping och Passagen med sin dubbelföreställning ”Källarmänniskor”. Föreställningen bygger på Fjodor Dostojevskijs ”Anteckningar från ett källarhål” och Albert Camus ”Främlingen”, som fogats samman med nyskriven dramatik av Erik Wallsten – för Linköpingsborna mest känd som skribent i Corren.

”Källarmänniskor” har spelats i Mirum Galleria i Norrköping under november-januari och väckt stor uppskattning hos både publik och kritiker. ”Norrköpings Teaterkompani (---) har modet att fribrottas med svåra och svarta, existentiella frågor som berör oss alla”, skrev bland annat NT:s recensent Christer Fällman.

 ”Källarmänniskor” består av två delar med en kort paus emellan:

I ”Lazaros” möter publiken en ung man som fastnat i en destruktiv känsla av maktlöshet, av att vara varken bäst eller sämst, av att inte förstå sin plats i hierarkin, av att sakna mål och riktning. Han har flyttat ner i källaren, med sin dator och en envis mamma som enda sällskap.

I ”Slutförvar” träffar vi tre medelålders män som alla fastnat i olika grader av cynism, elakhet, likgiltighet och hopplöshet. De ser tillbaka på varsitt misslyckat liv, men utan vilja eller förmåga att ta eget ansvar för det mörker de hamnat i.

För regi och bearbetning står Olov Rasch, för scenografi och kostym Andrew Jones. Skådespelare är Mons Gregemark, Johan Millving och Erik Wallsten, samt Sylvester Peipke som gestaltar den unge Lazaros.

Biljetter beställs på www.norrkopingsteaterkompani.com 150 kronor under 20 år 80 kronor

17 februari 16.00 och 18.30 Teater på Passagen
Källarmänniskor - två föreställningar om mörker och hopp
För mer information om föreställningarna se info 15 februari

22 februari 18.30 Teater på Passagen
Källarmänniskor. Lazlo

Norrköpings Teaterkompani kommer nu till Linköping och Passagen med sin dubbelföreställning ”Källarmänniskor”. Föreställningen bygger på Fjodor Dostojevskijs ”Anteckningar från ett källarhål” och Albert Camus ”Främlingen”, som fogats samman med nyskriven dramatik av Erik Wallsten – för Linköpingsborna mest känd som skribent i Corren.

”Källarmänniskor” har spelats i Mirum Galleria i Norrköping under november-januari och väckt stor uppskattning hos både publik och kritiker. ”Norrköpings Teaterkompani (---) har modet att fribrottas med svåra och svarta, existentiella frågor som berör oss alla”, skrev bland annat NT:s recensent Christer Fällman.

I ”Lazaros” möter publiken en ung man som fastnat i en destruktiv känsla av maktlöshet, av att vara varken bäst eller sämst, av att inte förstå sin plats i hierarkin, av att sakna mål och riktning. Han har flyttat ner i källaren, med sin dator och en envis mamma som enda sällskap.

I anslutning till föreställningen blir det ett eftersamtal med Anders Facks,Studentpräst

Biljetter på Passagen innan föreställningen. 100 kronor under 20 år 50 kronor

24 februari 16.00 och 18.30 Källarmänniskor. Lazlo
Se information 22 februari

I anslutning till föreställningen klockan 16.00 blir det ett eftersamtal där Biskop emeritus Martin Lönnebo medverkar.

I anslutning till föreställningen klockan 18.30 blir det ett eftersamtal med Sylvester Piepke, 16 år och huvudrollsinnehavare.

8 mars 17.00-20.00 Vernissage Anette Abrahamsson & Maria Finn

15 mars 17.00-20.00 Vernissage Lina Hashim

22 mars 17.00-20.00 Vernissage Caroline Färnström

22 mars Cinemax. 18.30 Maaret Koskinen föreläser om Ingmar Bergman
Ett samarbete mellan Cinemax,Folkuniversitetet och  Passagen Linköpings konsthall

14 april 13.00-15.00 Familjelördag.
Konstsamtal och skapande för alla er mellan 3 och 100 år. Ateljén/Passagen
Begrönsat antal platser.

26 april 17.00-20.00 Vernissagen Inger Hasselgren

3 maj 18.30 Cinemax. Björn Horgby föreläser om Clint Eastwood som regissör.
Ett samarbete mellan Cinemax,Folkuniversitetet och  Passagen Linköpings konsthall

17 maj 17.00-20.00 Vernissagen Carsten Hellström

24 maj 17.00-20.00 Vernissage Nationalgalleriet

14 juni 17.00-20.00 Vernissage Kerstin Hansson

16 augusti 17.00-20.00 Vernissage Lars Hoffsten

23 augusti 17.00-20.00 Vernissagen Mattias Åkesson

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Passagen Linköpings Konsthall planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet och tar också emot utställningsförslag på adressen passagen@linkoping.se (endast per e-post). Förslaget ska innehålla en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida) och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Passagen Linköpings konsthall

Öppettider:
tisdag 11-16
onsdag 11-18
torsdag 11-20
fredag - söndag 12-16

Telefon: 013-20 57 32

E-post: Skicka e-post till Passagen Linköpings konsthall

E-post: zzzpassagen@linkoping.se

Besöksadress: Stora Torget 2
Stora Torget 2 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018