Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skyltenhuset renoveras - unik kulturmiljö utvecklas

På andra sidan resecentrum ligger en liten pärla i Linköpings stadsmiljö. Det är Gjuteriet med ett flertal gamla tegelbyggnader som idag rymmer en bred flora av verksamheter. Området ägs av Sankt Kors som nu tar första steget för att utveckla en kreativ arena för såväl kulturaktörer som företag och besökare.

Först ut är det så kallade Skylten-huset som nu ska få en välbehövlig renovering. Byggnaden är från 1800-talet och q-märkt vilket komplicerar processen. Målet är att bevara husets karaktär och samtidigt möta moderna krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. Det gör att huset måste tomställas inför renoveringen som startar efter nyår.

Ett område med stor potential

Utvecklingen av Skylten-huset görs i samarbete mellan Sankt kors och Kultur- och Fritidsförvaltningen som också planerar för att utveckla verksamheten i huset när renoveringen är färdig vår/sommar 2018.

- Nu tar vi ett helhetsgrepp kring området och har genom dialog med Sankt Kors och flera kulturaktörer tagit fram en verksamhetsidé och vision som ska prägla Linköpings nya kulturnod. Industrilokalerna är unika i sitt slag i Linköping och här vill vi samla olika typer av kulturella uttryck som på sikt kan bidra till att berika varandra. Skyltenområdet ska vara en plats med fokus på både skapande och upplevelser, en plats att hämta inspiration på. Skyltenhuset har en fantastisk historia och är redan starkt etablerat, men nu ska vi maximera den kulturella utväxlingen, säger Mårten Hafström, kulturutvecklingschef på Kultur och fritidkontoret.

Den gamla industrikaraktären är unik i Linköping. Gjuteriet har också ett strategiskt läge nära city, resecentrum och Stångån. Sankt Kors ser stor potential i att utveckla hela området till en kreativ tillväxtmiljö och en naturlig del av staden.

-Vi vill gärna skapa en miljö som bidrar till Linköpings attraktivitet, säger Jan-Åke Jonsson, fastighetsutvecklingschef på Sankt Kors. Vi har redan flera hus med dynamiska verksamheter i området, t ex Cleantech Park med sina miljöteknikföretag. Nu vill vi skapa fler gemensamma ytor där kultur och företag berikar varandra. Vi vill även öppna upp för Linköpingsborna att njuta den anrika miljön i det gamla Gjuteriet i högre utsträckning än vad som sker idag.

Fakta:
Skylten-huset är byggt 1889 och har rymt såväl träindustri som företaget Svenska Maskinskylten, som gett upphov till namnet huset har idag. I mitten av åttiotalet gjordes huset om från fabriksbyggnad till ett musikhus på initiativ av föreningen Rock d’amour. Skyltenhuset hyrs sedan länge av Linköpings kommun, Kultur och Fritidsförvaltningen.

Renoveringen pågår under hela 2017 och våren 2018 då alla de verksamheter som ska finnas i huset kan flytta in.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 november 2016