Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utredning - Framtidens inriktning för Friluftsmuseet Gamla Linköping

Utredningen om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har beställts av kultur- och fritidsnämnden. Den är tänkt att ge en nulägesbild av verksamhet och ekonomi, omvärld och innehåller möjliga scenarier för framtiden med tillhörande strategier och konsekvenser.

Utredningen har genomförts i samverkan med aktörer på museiområdet, både företag och föreningar, och innehåller även en medborgardialog i form av en webbenkät.

Utredningen finns för nedladdning eller som bläddringsbart dokument, använd dig av länkarna nedan. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018