Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Information om vattnet i Johannelunds badlagun

Stillastående vatten i badlagunen kan göra att det blir olämpligt att bada där vid varm väderlek.

Vattnet i badlagunen i Johannelundsbadet är stillastående. Vid varmt väder kan därför höga bakteriehalter förkomma, vilket gör att vattnet kan bli otjänligt och olämpligt att bada i. Under sommaren tar kommunens miljökontor därför regelbundet vattenprover från lagunen. Är vattnet otjänligt sätts skyltar upp på plats för att informera besökare om att det är olämpligt att bada. När vattnet åter är tjänligt tas skyltarna ner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2018