Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Nya simhallen tar form

Simhallsprojektet går nu in i nästa fas. Det vinnande arkitektbidraget har omformats, men det beslutade funktionsprogrammet står fast. En ny byggentreprenörsupphandling drar igång efter sommaren 2018 och planerad byggstart är våren 2019.

För att hålla nere kostnaderna för den nya simhallen har det vinnande arkitektbidraget bearbetats under våren. Det nya förslaget är en meryteffektiv byggnad med enklare geometri och annat materialval än i det ursprungliga förslaget. Däremot kommer fortfarande det ursprungliga funktionsprogrammet att följas.

Se ny bild på exteriören samt läs mer i pressmeddelande nedan som skickades ut 2018-04-25. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 april 2018