Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Arkiv

Dessa sidor är en arkivhandbok för kommunala förvaltningar och bolag samt enskilda utförare. Här finns samlat de lagar, förordningar etc. som kan vara av intresse.

Har du frågor om hur du ska hantera ert arkiv?

Vi kan hjälpa till med allmänna arkivfrågor, samråd i framtagning av dokumenthanteringsplaner eller hålla utbildningar hos er. Vi genomför även inspektioner, för att se att ni följer de lagar och regler som finns.

Kontakt för tillsyn

Är det något ni saknar, inte förstår eller hittat en länk som inte fungerar så tar Maria Dalbark tacksamt emot respons.

Bo Persson

Stadsarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för kommunala bolag och stiftelser.
Ansvarig för arkivmagasin, förtecknande och föreskriftsfrågor m.m.

Skicka e-post till Bo

E-post: bo.persson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 94

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad
Maria Dalbark

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsyns- och e-arkivarie. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen. Webbredaktör för hemsidan.

Skicka e-post till Maria

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 22

Monica Klingberg Bild: Kim Ekerstad
Monica Klingberg

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för alla kommunala förvaltningar, styrelser och nämnder (ej MoS), Samordningsförbundet centrala Östergötland och enskilda utförare.

Skicka e-post till Monica

E-post: monica.klingberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 84

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2017