Arkivlokaler

Allmänna handlingar ska skyddas mot förstörelse eller otillåten insyn genom att det ställs krav på förvaring i arkivlokaler. Vid en ny- eller ombyggnation av arkivlokaler ska kontakt tas för samråd med stadsarkivet.

Har man få handlingar som behöver skyddas eller om man inte har möjlighet att bygga en arkivlokal kan man även använda brandsäkra dokumentskåp (ska klara 2 timmars brand). Kommunen har idag inget ramavtal, men skåp finns att köpa bl.a. hos:

I nedanstående råd får du en översikt vilka regler som gäller för en arkivlokal.

Mer information finns även att hämta i:

Riksarkivet har även gett ut en folder som stöd vid byggande av arkivlokaler.
Observera att den är skriven med värden från den gamla RA.-FS:en 1997:3. Värdet för värmetålighet för papper har sänkts till 50 grader i den nya RA-FS:en.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016