Gallring

En allmän handledning får inte kastas om det inte finns ett gallringsbeslut. Det man tar hänsyn till vid en eventuell gallring är:
- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Rättssäkerhet och förvaltningarnas behov
- Framtida forskning.

Kommunala förvaltningar måste lämna in en gallringsbegäran och får sedan ett beslut i form av en föreskrift. De kommunala bolagen fattar sina gallringsbeslut i samråd med stadsarkivet och fastställer dem i dokumenthanteringsplanen.

Vill man ha hjälp med beslut ska en gallringsbegäran skickas till stadsarkivet.

Handledningen Gallringsregler finns som stöd för gallring.

Blanketten Gallringsbegäran används för att hos arkivmyndigheten begära beslut om utgallring av allmänna handlingar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016