Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny föreskrift om utskrifter från W3D3

Från den 1 januari 2018 gäller föreskriften LiSA-F 2017:4 för handlingar i W3D3.

Från och med 1 januari 2018 behöver information som inkommit digitalt eller upprättats digitalt i W3D3 inte skrivas ut på papper. Information som däremot har skapats eller inkommit på annat sätt (t ex på papper) bevaras på samma sätt som tidigare, alltså på papper. De handlingar som kommit in på papper ska emellertid skannas in i W3D3, för att hålla samman ärendet digitalt.

Anledningen till att vi stoppar en del av pappersarkiveringen har att göra med att vi nu har kommit så pass långt med förarbetet inför den stegvisa övergången till digital arkivering att vi kan testa de första skarpa leveranserna in till det så kallade e-arkivet. Första systemet ut är W3D3.

Vi bifogar den föreskrift som nu publiceras och som alltså enbart gäller för W3D3 från och med 1 januari. Häri står även en del detaljer som vi vill att ni läser igenom.

Har ni frågor kring detta så hör av er till någon av oss.

Maria Dalbark
maria.dalbark@linkoping.se
013-26 30 22                

Marie Nikonoff
marie.nikonoff@linkoping.se
013-20 69 38                  

Dan Malmsten 
dan.malmsten@linkoping.se
013-20 70 28

Mer att läsa om föreskriften hittar du här:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 december 2017