Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utvecklingsmedel LHU - stöd och verktyg

Förskolor och skolor har haft möjlighet att söka medel för att under 2016-2018 utveckla sitt systematiska arbete med lärande för hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om hållbarhetsforum där resultaten redovisas, info och registrering av självskattningar, stödmaterial, vilka skolor och förskolor som beviljats medel etc.
För ytterligare information eller frågor, kontakta Ann-Sofi Johansson på tel: 013-20 74 46 alternativt e-post: annboh[at]linkoping.se.

Södra skolområdet
 Kvinnebyskolan
 Fredriksbergsskolan
 Sätra skola
 Västra skolområdet
Tornhagsskolan F-5 + fritidshem
Tornhagsskolan 6-9
Skeda/Slaka skola
Mottagningsenheten Adjunkten
Norra skolområdet
Vreta Kloster skola/fritidshem
Malmslättsskolan Tokarp
Malmslättsskolan Kärna
Östra skolområdet
Förskolan Lerbogavägen 9
Ekkälleskolan
Kungsbergsskolan F-5
Sydöstra förskoleområdet
Förskolor Vidingsjö (Vidingsjö by, Grengatan 21, Middagsgatan 67) 
Kvinneby förskolor (Kvinnebystigen 1, Kvinnebyvägen 91)
Vimanshäll/Duvkullen förskolor (Blystigen 2, Häggvägen 17, Älgvägen 14, Vårdkasvägen 3)
Vinkelvägens förskola
Förskolan Brigadgatan 18, Atlas
Förskolor Innerstaden (Kungsgatan 15, Lindengatan 52, Klostergatan 64, Hejdegatan 52, Stationsgatan 5)
Gärdets fsk, Lerbogav 9
Nordvästra förskoleområdet
Förskolor T1 (Brunnsgatan 10, Rekrytgatan 33, Föreningsgatan 19, Nygatan 44, Djurgården 25, Föreningsgatan 53, Furirgatan 16, Överstegatan 11, Brunnsgatan 2)
Förskolor Tornhagen (Hjälmsätersgatan, Stensättaregatan, Stenbrötsgatan, Valkebogatan, Göstringsgatan, Westmansgatan 100, Banérgatan 10, Banérgatan 21)
Förskolan Schiörlingsgatan 2, Utelek
Förskolan Tingsvägen 2A
Änggårds förskolor (Utsädesgatan 60, Utsädesgatan 120, Torparegatan 49, Lantbruksgatan 2)
Förskolor Sledstad/Slaka/Skeda (Rättaregatan 9, Rättaregatan 120, Storskiftesgatan 50, Källtorpsvägen 2, Boställsgatan 6, Tröskaregatan 110, Pilspetsvägen 14, Gamla Kalmarvägen 5, Sofielundsvägen 21, Kvarnfallsvägen 6)
Malmslätts förskolor (Fårullsvägen 125, Fårhjordsvägen 124, Norrsättersgatan 15, Fårhagsvägen 37, Furubackavägen 2, Hagarydsvägen 3)
Fristående förskolor
Förskolan Ugglan
Förskolan Juvelen
Föräldrakooperativet Kotten
FVBU (Kefas, Skäppan)
Förskolan Roxenfyren

Det är vi som är hållbarhetspedagogerna. Vi hjälper gärna till i er process och ert arbete med lärande för hållbar utveckling.                          

Hållbarhetspedagogerna kan hjälpa till med bland annat...

  • stödja i processarbetet för att nå en samsyn kring vad LHU innebär samt hur ni ska arbeta med det på er skola/förskola utifrån era behov
  • inspirationsföreläsningar
  • stöd i framtagning av handlingsplaner, utveckllingsplaner etc
  • informera och inspirera om Grön Flagg respektive Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling

Via Ann-Sofi bokar ni hållbarhetspedagogerna för processtöd etc

Namn Funktion E-post Telefonnummer
Ann-Sofi Johansson Utvecklingsledare LHU fsk/gr, NT fsk annboh@linkoping.se 013-20 74 46
Anette Nyberg Utvecklingslärare gr anenyb@linkoping.se 013-26 34 17
Ulrika Johansson Utvecklingsledare NT gr ulrsve@linkoping.se 013-26 31 12
Sofie Eldh Projektledare LHU fsk sofie.eldh@linkoping.se 013-29 46 31
Helga Nyberg Miljösamordnare, projektledare Kemikaliesmart skola/Giftfri förskola helga.nyberg@linkoping.se 013-20 57 06

Kriterier för att beviljas utvecklingsmedel:

Inom utvecklingsarbetet som kan behandla olika områden inom lärande för hållbar utveckling får gärna kemikalier i vardagen vara en del av arbetet, som självklart även omfattar andra områden inom Lärande för Hållbar Utveckling (LHU).

• Utvecklingsarbetet inom lärande för hållbar utveckling ska involvera all pedagogisk personal och alla barn på skolan/förskolan.

• Det ska framgå hur skolan respektive förskolan planerar att öka elevers och barns lust, engagemang och förståelse för en hållbar utveckling och ett hållbart liv, samt hur ni mäter detta (ex genom enkäter, fokusgrupper e dyl).

• Det ska framgå hur det systematiska arbetet med LHU kommer att fortsätta att involveras i skolans systematiska kvalitetsarbete efter projekttidens slut.

• Det ska framgå hur ett miljöråd på skolan/förskolan är tänkt att organiseras. Kommer det exempelvis att ingå i elevrådet eller organsieras på annat sätt.

• Det ska framgå när skolan/förskolan planerar genomföra självskattningsmaterialet, som mätpunkt före respektive efter utvecklingsperioden. Det är olika sjävlskattningsmaterial för förskola respektive skola.

Förskolan/skolan förbinder sig även till att…

• Varje termin delta i någon av de utbildningar/nätverk som erbjuds från enheten för metodstöd 2016-2018, alternativt egna arrangerade sådana.

• Redovisa resultat gentemot kriterier och mål samt redovisa vad förskolan/skolan utvecklat på ett hållbarhetsforum i april 2018.

• Lämna halvårsvis kortare lägesrapporter och ekonomisk rapport.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 januari 2018