Utvecklingsmedel LHU

Förskolor och skolor haft möjlighet att söka medel för att under 2016-2017 påbörja eller vidareutveckla ett systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling. Nedanstående uppräknade verksamheter har sökt och beviljats utvecklingsmedel. Nedan finns de kriterier angivna som varit underlag för bedömning av ansökningarna. För mer information eller frågor, kontakta Ann-Sofi Johansson på tel: 013-20 74 46 E-post: annboh[at]linkoping.se.

Kriterier för utvecklingsmedel:

Inom utvecklingsarbetet som kan behandla olika områden inom lärande för hållbar utveckling får gärna kemikalier i vardagen vara en del av arbetet, som självklart även omfattar andra områden inom Lärande för Hållbar Utveckling (LHU).

• Utvecklingsarbetet inom lärande för hållbar utveckling ska involvera all pedagogisk personal och alla barn på skolan/förskolan.

• Det ska framgå hur skolan respektive förskolan planerar att öka elevers och barns lust, engagemang och förståelse för en hållbar utveckling och ett hållbart liv, samt hur ni mäter detta (ex genom enkäter, fokusgrupper e dyl).

• Det ska framgå hur det systematiska arbetet med LHU kommer att fortsätta att involveras i skolans systematiska kvalitetsarbete efter projekttidens slut.

• Det ska framgå hur ett miljöråd på skolan/förskolan är tänkt att organiseras. Kommer det exempelvis att ingå?

• Det ska framgå när skolan/förskolan planerar att genomföra självskattningsmaterialet, som mätpunkt före respektive efter utvecklingsperioden. Det är olika sjävlskattningsmaterial för förskola respektive skola.

Förskolan/skolan förbinder sig även till att…

• Varje termin delta i någon av de utbildningar/nätverk som erbjuds från Didaktikcenter 2016-2017, alternativt egna arrangerade sådana.

• Redovisa resultat gentemot kriterier och mål samt redovisa vad förskolan/skolan utvecklat på ett hållbarhetsforum i slutet av 2017.

• Lämna halvårsvis kortare lägesrapporter och ekonomisk rapport.
Frågor? Ställ dessa till projektledaren Ann-Sofi Johansson, annboh[at]linkoping.se, 013-20 74 46.
LHU, Linköping

E-post: Skicka e-post till LHU, Linköping

E-post: ann-sofi.johansson@linkoping.se

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/lhu http://www.linkoping.se/lhu

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 mars 2017