Ansökan utvecklingsmedel LHU

Under våren 2016 har förskolor och skolor haft möjlighet att söka utvecklingsmedel för att under 2016-2017 påbörja eller vidareutveckla ett systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling. Ansökningsdatumet är förlängt till och med 2016-11-22.

För mer information eller frågor, kontakta Ann-Sofi Johansson på tel: 013-20 74 46 E-post: annboh[at]linkoping.se.

  • Nedan finns kriterier angivna för en ansökan.

Kriterier för utvecklingsmedel:

Inom utvecklingsarbetet som kan behandla olika områden inom lärande för hållbar utveckling får gärna kemikalier i vardagen vara en del av arbetet, som självklart även omfattar andra områden inom Lärande för Hållbar Utveckling (LHU).

• Utvecklingsarbetet inom lärande för hållbar utveckling ska involvera all pedagogisk personal och alla barn på skolan/förskolan.

• Det ska framgå hur skolan respektive förskolan planerar att öka elevers och barns lust, engagemang och förståelse för en hållbar utveckling och ett hållbart liv, samt hur ni mäter detta (ex genom enkäter, fokusgrupper e dyl).

• Det ska framgå hur det systematiska arbetet med LHU kommer att fortsätta att involveras i skolans systematiska kvalitetsarbete efter projekttidens slut.

• Det ska framgå hur ett miljöråd på skolan/förskolan är tänkt att organiseras. Kommer det exempelvis att ingå

• Det ska framgå när skolan/förskolan planerar genomföra självskattningsmaterialet, som mätpunkt före respektive efter utvecklingsperioden. Det är olika sjävlskattningsmaterial för förskola respektive skola.

Förskolan/skolan förbinder sig även till att…

• Varje termin delta i någon av de utbildningar/nätverk som erbjuds från enheten för metodstöd 2016-2017, alternativt egna arrangerade sådana.

• Redovisa resultat gentemot kriterier och mål samt redovisa vad förskolan/skolan utvecklat på ett hållbarhetsforum i slutet av 2017.

• Lämna halvårsvis kortare lägesrapporter och ekonomisk rapport.
Frågor? Ställ dessa till projektledaren Ann-Sofi Johansson, annboh[at]linkoping.se, 013-20 74 46.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 december 2016