Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum i ledningsgrupp för skolområde Västra, Norra, fristående och övriga intresserade.

Personalavdelningen

Projektet Hållbar förskola och skola redovisas av de verksamheter som fått medel beviljade för systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling. Eftermiddagen består varvat av korta redovisningar och diskussioner om resultat och framgångsfaktorer för att nå ett lärande för hållbar utveckling. Lärande för hållbar utveckling omfattar bland annat att arbeta med relevans, riktiga problem, använda samhället som klassrum och träna elevers och barns handlingskompetens för en hållbar framtid. Även elevdeltagande, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten och att finna sätt där frågeställningar för en hållbar framtid finns med som en röd tråd i alla ämnen och arbetsområden står i fokus. Vi samarbetar för en undervisning som förbereder för ett liv i ett komplext samhälle, genom att vara en del av samhället i undervisningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018