Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grön Flagg Certifieringsverktyg

I Sverige ansvarar Håll Sverige Rent för Grön Flagg certifieringen. Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. I Sverige finns idag mer än 2500 skolor och förskolor som är anslutna till Grön Flagg.

Grön Flagg nätverksträff i Linköping

Vi har som mål att varje år samla representanter från alla Linköpings Grön Flagg förskolor och skolor. Dessa träffar innehåller oftast följande tre delar: Någon förskola/skola berättar kort om hur just de arbetar med Grön Flagg i sin verksamhet, gruppvis utbyter vi erfarenheter och förslag med varandra samt Grön Flagg samordnaren berättar om nyheter från Grön Flagg. Ibland bjuds någon föreläsare, utomhuspedagog eller dylikt in för att inspirera i nytt undervisningsmateriel. Vid träffarna välkomnar vi givetvis de som inte är Grön Flagg men som är nyfikna och vill veta mera. Här är rummet fullt av inspiration!

Nästa Grön Flagg nätverksträff planeras till våren 2018.   

Verktyg för ett hållbart arbete

Grön Flagg är ett sätt att få kontinuitet i lärande för hållbar utveckling och att jobba mot mål och riktlinjer i läroplaner. Utvecklingen sker både i den pedagogiska verksamheten men också genom en mer hållbar daglig drift av verksamheten. Verktyget bygger på barns och ungas delaktighet och ger förutsättningar för inflytande och skapar framtidstro. Grön Flagg visar också tydligt upp att er verksamhet bidrar till ett viktigt arbete mot en mer hållbar framtid.

Nyfiken på Grön Flagg och hur det går till?

Läs mer om Grön Flagg i länken nedan. Du kan även vända dig till Linköpings samordnare för Grön Flagg, Ann-Sofi Johansson, annboh@linkoping.se, 013 20 74 46.
Samodnaren kan stötta dig/er genom att bland annat svara på frågor, komma ut till skolan/förskolan för att informera och inspirera personalen gällande Grön Flagg, ordna fortbildning i Grön Flagg teman med mera.

Ännu bättre - lite information från HSR!

Håll Sverige Rent håller på att ta fram nya webbsidor för Grön Flagg som kommer att inspirera ännu mer och vara ännu enklare att hantera! Dock vill de informera om att förändringen taigt lite längre tid än de önskat pga vissa tekniska svårigheter med att föra över all information från det gamla till det nya systemet.

De ber om ursäkt till alla som bara väntar på att få börja. Snart är det klart!

Frågor? Mejla eller ringa Håll Sverige Rent. E-post: gronflagg@hsr.se Tfn: 08-505 263 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2018