Kemikaliesmart skola - miljön vi vistas i

Som en del i kommunens satsning för en hållbar förskola och skola genomförs aktiviteter för att förbättra skolornas fysiska miljö. Bland annat ställs, från och med år 2015, tydliga krav i de upphandlingar som rör förskola och skola för att säkerställa att material, möbler och leksaker med mera inte innehåller ohälsosamma kemikalier. För att fasa ut ohälsosamma kemikalier i elevernas närmiljö har ett handledningsmaterial riktat till fritidshem tagits fram.
Handledningen skickas ut till skolorna under hösten 2016 och ska användas av fritidhemspersonal och ge vägledning i verksamheternas arbete för att skapa giftfria miljöer.

Nedan finner du handledningsmaterial och tips på hur er skola kan arbeta mer kemikaliesmart och hållbart. Om ni vill ha handledningsmaterialet i tryckt format till er skola eller har några frågor kontakta projektledare via länk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 oktober 2016