Processtöd LHU - hållbarhetspedagoger

Det är vi som är hållbarhetspedagogerna! Vi hjälper gärna till i er process och ert arbete med lärande för hållbar utveckling.

Hållbarhetspedagogerna kan hjälpa till med bland annat...

  • stödja i processarbetet för att nå en samsyn och en första handlingsplan för ett gemensamt arbete med LHU (se utbildningspaket nedan)
  • inspirationsföreläsningar
  • diskussioner kring utvecklingsarbete, handlingsplaner etc
  • informera och inspirera om Grön Flagg respektive Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling

Via Ann-Sofi bokar ni hållbarhetspedagogerna för processtöd etc

För kännedom: En lärarhandledning i LHU för förskolan håller på att utvecklas, tillsammans med en tillhörande utbildningsserie. Detta görs i samarbete med Eva Ärlemalm Hagsér, Mälardalens högskola. Första utbildningsserien kommer att kunna genomföras våren 2017.

Namn Funktion E-post Telefonnummer
Ann-Sofi Johansson Utvecklingsledare LHU, processtöd, fsk/gr annboh@linkoping.se 013-20 74 46
Anette Nyberg Förstelärare KoU, processtöd, gr anenyb@linkoping.se 013-26 34 17
Ulrika Johansson Utvecklingsledare NT, processtöd, gr ulrsve@linkoping.se 013-26 31 12
Sofie Eldh Projektledare LHU, processtöd, fsk sofie.eldh@linkoping.se 013-29 46 31
Helga Nyberg Miljösamordnare och Projektledare för Kemikaliesmart skola/Giftfri förskola helga.nyberg@linkoping.se 013-20 57 06
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 februari 2017