Självskattning LHU

Självskattningsmaterialet är ett stöd för att hitta var verksamhetens utvecklingsområden finns inom lärande för hållbar utveckling samt ett mätverktyg för effekter av utvecklingsinsatser.

Didaktikcenter på Barn- och Ungdom har tagit fram ett självskattningsverktyg inom lärande för hållbar utveckling för skola respektive förskola. I syfte att kunna mäta vad som uppnåtts "före respektive efter" på skolan/förskolan inom lärande för hållbar utveckling bör skattningen genomföras minst 2 gånger, både i början och i slutet av ett utvecklingsarbete. Skattningen genomförs därefter med fördel cirka vartannat eller varje år för att synliggöra fortsatt utveckling. Skattningsmaterialets främsta syfte är att fungera som diskussionsunderlag för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling.

Såhär gör ni då ni vill genomföra självskattningen:

Inför varje skattningstillfälle: Kontakta Ann-Sofi Johansson för att beställa rätt antal självskattningshäften för att få hjälp och information om hur skattningen går till. Gäller både förskola och skola.

Ann-Sofi Johansson Tel: 013-20 74 46 E-post: Ann-Sofi.Johansson[at]linkoping.se

OBS! Var beredd på att den första skattningen kan ge relativt låga resultat.

  • Ge underlag för diskussion kring innebörden av begreppet lärande för hållbar utveckling och hur detta konkretiseras och synliggörs i verksamheten, samt ge underlag för möjliga handlingsplaner.
  • Ta fram belägg för var er verksamhet befinner sig i relation till styrdokumenten med avseende på lärande för hållbar utveckling.
  • Stärka likvärdigheten med avseende på lärande för hållbar utveckling i kommunens skolor och förskolor.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2017