Självskattning LHU

Ett självskattningsmaterial kan vara ett stöd för att hitta var verksamhetens utvecklingsområden finns inom Lärande för hållbar utveckling samt som ett mätverktyg för effekter av utvecklingsinsatser.

Didaktikcenter på barn- och ungdom har tagit fram ett självskattningsverktyg för skolan respektive ett för förskolan. I syfte att kunna mäta vad som uppnåtts "före respektive efter" på skolan/förskolan inom lärande för hållbar utveckling bör skattningen genomföras både i början och i slutet av ett utvecklingsarbete. Skattningen genomförs därefter med fördel cirka vartannat eller varje år för att synliggöra fortsatt utveckling.

Såhär gör ni då ni vill genomföra självskattningen:

I god tid inför skattningen, kontakta Ann-Sofi Johansson för att få hjälp och information om hur självskattningen genomförs samt för att beställa materialet. Gäller både förskola och skola.

Ann-Sofi Johansson Tel: 013-20 74 46 E-post: Ann-Sofi.Johansson[at]linkoping.se

OBS! Var beredd på att den första skattningen kan ge relativt låga resultat.

Självskattningsmaterialet syftar till att:

 • Ge underlag för diskussion kring innebörden av begreppet lärande för hållbar utveckling och hur detta synliggörs i verksamheten, samt ge underlag för möjliga handlingsplaner.
 • Ta fram belägg för var er verksamhet befinner sig i relation till styrdokumenten med avseende på lärande för hållbar utveckling.
 • Stärka likvärdigheten med avseende på lärande för hållbar utveckling i kommunens skolor och förskolor.

I förskolan skattas:

 • Lärande för hållbar utveckling i förskolan: skattningsaspekterna (4 stycken) handlar om samsyn och ett medvetet förhållningssätt för en undervisning mot en hållbar framtid med fokus på både ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv i ett holistiskt sammanhang, samhället som ”klassrum”, barns handlingskompetens samt synliggörande av verksamhetens arbete med LHU.

För er som arbetat med KUL, kvalitetsutveckling i Linköpings förskolor, känns sättet att genomföra självskattningen igen. Den är uppdelad i 7 nivåer enligt:

 1. Saknas
 2. På väg till nivå 3, uppnått vissa delar av 3.
 3. Förekommer. Allt i 3 är uppfyllt.
 4. På väg till nivå 5, uppnått vissa delar av 5.
 5. Medvetet förekommande. Allt i 5 är uppfyllt.
 6. På väg till nivå 7, uppnått vissa delar av 7.
 7. Genomsyrar verksamheten.

Ta kontakt med Carola Sandgrim, då ni önskar genomföra skattningen. Se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

 I  skolan skattas:

 • Skolans vision om LHU,
 • LHU i skolutvecklingsplanerna,
 • Samverkan med omgivande samhälle (samhället som klassrum, synliggörande, föräldrasamverkan) ,
 • Personalens kompetens inom LHU,
 • LHU i undervisningen (ämnesövergripande undervisning, progression, elevinflytande och pedagogiska metoder)
 • Resurshantering (förhållningssätt kring den fysiska miljön såsom energi, återvinning, inköp)

Ta kontakt med Carola Sandgrim då ni önskar genomföra skattningen. Kontaktuppgifter finns högst upp på sidan.

Läs om hur skattningen genomförs i informationsbroschyren.

Registrera er verksamhets självskattning här

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 april 2017