Grundskola 7-9

Undervisningsmaterial Grundskola 7-9

Lektionsmaterial och övningar - Här finns idéer och inspiration till förskolans diskussioner om etik och källkritik på nätet. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Material från Skolverket.

Earth Hour för en hållbar utveckling Inspirationsmaterial, handledningar, tipsfrågor, korsord med mera, dvs många konkreta förslag på aktiviteter och uppgifter. Material från WWF.

Klädbytardagen Boka in lördagen 1 april 2017 redan nu så att ni inte missar en av årets roligaste dagar, klädbytardagen! Läs mer på länken nedan hur det går till och hur ni själva kan anordna en klädbytardag. Material från Naturskyddsföreningen.

SM i fågelholk På 2017 års mässa Nordiska Trädgårdar är det dags för SM i fågelholk för nionde året. Tävlingen är öppen för alla grundskole- och gymnasieklasser. Naturskyddsföreningen anordnar tävlingen i samarbete med Stockholmsmässan.

SVT- kortfilmer SVT har gjort en serie korta filmer på 2-5 minuter om problem med plaster i natur och samhälle samt hanteringen av detta. Material från SVT.

Mot alla odds! - Spelet som låter dig pröva på hur det är att vara flykting, för lärare och elever. Skapat av UNHCR.

Matens kemi Med detta skolmaterial framtaget av Skolverket får eleverna arbeta med Mat och hälsa samt Mat och miljö. Mat och hälsa fokuserar på näringsämnen i mat och dryck och relationen mellan kost och hälsa. Mat och miljö handlar om vilken miljöpåverkan växtnäringsämnen och bekämpningsmedel har. Material från Skolverket.

Nordiska plastloppet Nordiska Plastloppet är ett gratis undervisningskoncept som i år fokuserar på de problem som skapas av plast i naturen. För åk 6-9. Material från Norden i skolan.

Vår klimatsmarta festmåltid Livsmedel har stor klimatpåverkan eftersom det går åt mycket energi för att framställa och frakta dem till affären. Genom denna uppgift får eleverna chansen att påverka skolans matsedel. Material från miljömålen.

Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning. Eleverna får i grupper undersöka olika produktgrupper för att åskådliggöra var dessa ämnen finns och hur vi kan göra för att undvika dem. Material från miljömålen.

Tusen år i ett växthus I detta lektionsupplägg blir det plötsligt väldigt tydligt vad som är miljömässigt hållbart i längden. Eleverna får på ett roligt sätt komma underfund med betydelsen av bl.a. att hushålla med naturresurserna och säkra ekosystemtjänster. Material från Skolverket.

Varför behövs miljömålen? Vilka är de svenska miljömålen och hur ska vi nå fram till dem? I denna uppgift får eleverna lära sig mer om miljöproblemen och om de svenska miljömålen. Material från Håll Sverige Rent.

Lagar och regler om kemikalier Diskussionsmaterial om lagar och regler gällande kemikalier. Material från Håll Sverige Rent.

Tillbaka till framtiden Diskussionsmaterial för en hållbar framtid där eleverna får diskutera vad vi behöver göra idag för att kommande generationer ska få ett gott liv. Material från Håll Sverige Rent.

Klimatförändringarnas vinnare och förlorare Hur skiljer sig effekterna av klimatförändringarna åt mellan olika delar av världen? Varför drabbas vissa länder och områden hårdare än andra? Undersök och diskutera! Material från Håll Sverige Rent.

Agenda 2030 - världens chans! Uppgift som lär eleverna om de Globala målen samt hur de själva kan vara med och påverka. Material från Håll Sverige Rent.

Sorteringsspelet Detta sopsorteringsspel testar dina kunskaper och snabbhet när det gäller att lägga rätt sopa på rätt plats. Spelet är framtaget av Avfall Sverige.

Sopskolan Sopskolan är ett skolmaterial för klass 7 till 9. Sajten byggs på efter hand. Idag kan du lära dig om farligt avfall, om materialåtervinning och om hur vi kan minska mängden avfall. Materialet har utvecklats av Avfall Sverige i samarbete med El-Kretsen och Batteriinsamlingen. 

Energifallet Play På Energifallet Play hittar du filmklipp och bildspel inom hållbar utveckling. Innehåller bland annat: Handla klimatsmart i mataffären, Miljösmarta klädval, Bygg en solugn och Vad är energi? Material från Naturskyddsföreningen.

Fatta katastrofen Eleverna ger sig ut på fiktivt webbäventyr för att rädda nödställda på NEs sida. Omfattar kunskap inom områdena elbrist, vindkraft, förorenat vatten och matbrist. Material från UR.

Naturfag En norsk resurssida för lärare som undervisar i naturvetenskap. Material från naturfag.

SeeEffect SeeEffect är ett verktyg som hjälper dig att förstå din elanvändning, hur den kan minska och vad detta leder till. Material från SeeEffect.

Under ytan i Östersjön Häfte med innehåll för barn om den fantastiska världen som finns just utanför strandkanten. Idealiskt när man ska undervisa om biologi och ekologi kopplat till havet och stranden. Material från Naturskyddsföreningen. 

Energifallets högstadiespecial "Tillsammans med lärare och elever i högstadiet skapar vi övningar och metoder för ett lustfyllt lärande för hållbar utveckling. Med start i år kan vi, i samarbete med Ikea, erbjuda högstadiesklasser att kombinera arbetet i skolan med studiebesök bakom kulisserna i ett varuhus." Material från Naturskyddsföreningen.

Unga röster om eko I denna broschyr får eleverna möta unga personer från Brasilien, Filippinerna, Kenya och Etiopien som alla lärt sig att odla ekologiskt. Syftet med materialet är att skapa förståelse och kunskap hos eleverna om småodlarnas viktiga roll och den ekologiska odlingens betydelse för miljön. Material från Naturskyddsföreningen.

Skräp-tv på lektionstid Skräp-tv på lektionstid är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och youtube-profilerna Random Making Movies. Använd filmerna för att skapa en diskussion om nedskräpning och allemansrätten. Material från Håll Sverige Rent.

Andra hemsidors länksamlingar till undervisningsmaterial

Faktablad om energi och klimat Faktabladen behandlar allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och fakta om djur och växter. De kan användas som stöd till pedagoger och underlag för äldre elever. Material från Naturskyddsföreningen.

Forum för levande historiaFör klassrummet Här finns material till undervisningen. Övningar, workshops, handledningar och mycket annat. Material från Forum för Levande Historia.

FN:s skolmaterial FN har skapat lärarhandledningar, filmer, simuleringar och interaktiva övningar anpassade för olika årskurser. Materialet berör på olika sätt FN, mänskliga rättigheter samt fred och utveckling både lokalt och globalt. Material från FN.

Sveriges Radio Sveriges Radio har gjort en rad inslag om sophistoria. Material från Sveriges Radio.

Batteriåtervinningen Skolmaterial om batterier och återvinning som kan beställas kostnadsfritt genom batteriåtervinningens hemsida. Material från batteriåtervinningen.

Håll Sverie Rent undervisningsmateriel Håll Sverige Rents exempelsamling med aktiviteter och uppgifter inom hållbar utveckling.

Energifallet Lektionspaket och lärarhandledning till undervisning kopplat till energiområdet, som ligger på Naturskyddsföreningens sida. Material från Naturskyddsföreningen.

Miljömål En serie nya lektionsupplägg om Sveriges miljömål. Bland annat finns här en matris med en sammanställning över kopplingarna mellan miljökvalitetsmålen och läroplanen. Material från Miljömål.se.

Den globala skolan – pedagogiskt material som förverkligar de globala hållbarhetsmålen i utbildning Presentation av utställare vid seminariet Skolan möter världen 2016. En samling länkar till både undervisningsmaterial samt källor att hämta kunskap ur. Utgivare: Den globala skolan, Universitets- och högskolerådet.

På hållbar väg Ett utbildningsmaterial kring temat hållbar utveckling. Innehåller separata delar på tema: mat, energi, vatten, konsumtion, fotavtryck på hållbar väg och lärande på hållbar väg. Material från WWF.

Naturskyddsföreningens undervisningsmaterial Allt undervisningsmaterial från Naturskyddsföreningen är kostnadsfritt och behöver ingen inloggning. Material från Naturskyddsföreningen.

Världsnaturfondens undervisningsmateriel Här finns allt undervisningsmaterial från WWF samlat. Lärande för hållbar utveckling, energi och klimat, tropik, Östersjön och vattnet, konsumtion, djur och natur, En levande planet m.m. Material från WWF.

ENO Programme Environment Online - ENO is a global virtual school and network for sustainable development. Environmental themes are studied throughout the school year and campaigns arranged simultaneously around the world. Over 10 000 schools from 150 countries have taken part since 2000. The ENO programme is coordinated and maintained by ENO Programme Association based in the city of Joensuu, Finland. Material från ENO programme.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 mars 2017