Teknik i förskolan

I Linköpings kommun har en lärarhandledning i teknik för förskolan utvecklats. Med hjälp av kompetenta och utvecklingsintresserade förskollärare från såväl kommunala förskolor som från fristående (förskolan Karolina), didaktiker som författat inledningstexter och projektledare från Utbildningskontoret samt med hjälp av anslag från nämndens utvecklingsmedel så har detta inspirerande stödmaterial tagits fram.

                                               
 I Linköpings kommun har en lärarhandledning i teknik för förskolan utvecklats. Med hjälp av kompetenta och utvecklingsintresserade förskollärare från såväl kommunala förskolor som från fristående (förskolan Karolina), didaktiker som författat inledningstexter och projektledare från Utbildningskontoret samt med hjälp av anslag från nämndens utvecklingsmedel så har detta inspirerande stödmaterial tagits fram.

Lärarhandledningen utgår från förskolebarnens perspektiv, där barnen tillsammans med handledande kunniga pedagoger ges stöd i att upptäcka, utforska, prova, undersöka, uppfinna och konstruera.
Med denna handledning inspireras du som pedagog till att sätta på teknikglasögonen, upptäcka och utforska vardagstekniken tillsammans med barnen och till att arbeta med sagor, bygg- och konstruktion med förhoppningsvis nya ögon.

För att få tillgång till lärarhandledningen behöver du som pedagog gå en utbildning i studiecirkelform förlagd på tre träffar. Det kollegiala lärandet i väl strukturerad form är centralt vid dessa träffar.
Se kalendariumet. 

Vid frågor, ta kontakt med Ann-Sofi Johansson, Kompetens och utvecklingscenter, annboh[at]linkoping.se.

Nedan finns en innehållsförteckning för att få en översikt över innehållet samt informationsdokument för verksamma inom och utanför Linköpings kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2016