NTA i Linköping (grundskola F-9)

NTA är ett helhetskoncept som stödjer långsiktig strategisk skolutveckling. Det finns teman inom 22 områden för elever i åk F-9, som till exempel Balansera och väga, Mönster och algebra, Jord, Från frö till frö, Kemiförsök, Matens kemi och Testa teknik. Läs mer om NTA på hemsidan www.ntaskolutveckling.se. Temana utvecklas i nära samarbete med ämnesexperter från KVA och IVA som bland annat ansvarar för den vetenskapliga granskningen. Sedan hösten 2016 finns även två digitala teman Rymden och Kroppen som tagits fram i samarbete med Visualiseringscenter.

NTA i Linköping har möjlighet att stödja skolor genom: introduktionsutbildningar, temautbildningar, processtöd, handledning, NTA och kollegialt lärande, NT-moduler, NO-moduler, läslyftet, utbildning gällande bedömningsstöd i Bedömningsportalen, nätverk samt övriga önskemål från Linköpings kommuns skolor.

NTA i Linköping är en del av Didaktikcenter i Linköpings kommun och NTA erbjuder även teman för förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 februari 2017