Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

NTA i Linköping (grundskola F-9)

NTA är ett helhetskoncept som stödjer långsiktig strategisk skolutveckling. Det finns teman inom 22 områden för elever i åk F-9, som till exempel Balansera och väga, Mönster och algebra, Jord, Från frö till frö, Kemiförsök, Matens kemi och Testa teknik. Läs mer om NTA på hemsidan www.ntaskolutveckling.se. Temana utvecklas i nära samarbete med ämnesexperter från KVA och IVA som bland annat ansvarar för den vetenskapliga granskningen. Sedan hösten 2016 finns även två digitala teman Rymden och Kroppen som tagits fram i samarbete med Visualiseringscenter.

NTA i Linköping har möjlighet att stödja skolor genom: introduktionsutbildningar, temautbildningar, processtöd, handledning, NTA och kollegialt lärande, NT-moduler, NO-moduler, läslyftet, utbildning gällande bedömningsstöd i Bedömningsportalen, nätverk samt övriga önskemål från Linköpings kommuns skolor.

NTA i Linköping är en del av Didaktikcenter i Linköpings kommun och NTA erbjuder även teman för förskolan.

NTA i Linköping

E-post: Skicka e-post till NTA i Linköping

E-post: ulrika.i.Johansson@linkoping.se

Besöksadress: Lärdomsgatan 32
Lärdomsgatan 32 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/nta http://www.linkoping.se/nta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018