Enkät till lärare som avlastats heltidsmentorsuppdraget

Utvärdering av heltidsmentorsprojektet pågår. Vi skulle vilja att du genom att svara på några frågor beskriver hur du upplevt ett läraruppdrag där undervisning och mentorskap skilts åt.
Enkäten besvaras anonymt (ingen får veta vad just du svarat).

Senast uppdaterad den 20 februari 2017