Kemikaliesmart skola - miljön vi vistas i

Som en del i kommunens satsning för en hållbar förskola och skola genomförs aktiviteter för att förbättra skolornas fysiska miljö. Bland annat ställs, från och med år 2015, tydliga krav i de upphandlingar som rör förskola och skola för att säkerställa att material, möbler med mera inte innehåller ohälsosamma kemikalier. Nedan finner du tips på hur ni i er skola kan arbeta mer kemikaliesmart och hålbart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 september 2016