Lärorik

Tidningen LÄRORIK kommer ut med 4 nummer varje år och ges ut av utbildningskontoret i Linköpings kommun.

Tidningen LÄRORIK är en inspirationstidning för all personal inom förskola, grundskola samt fritidshem inom Linköpings kommun. Syftet är att sprida goda idéer och arbetssätt från vår verksamhet.

Om du vill komma i kontakt med redaktionen eller beställa tidningen så är du välkommen att göra det via adresserna nedan.

Redaktion - Lärorik:

Utbildningskontoret
Apotekaregatan 13C
581 81 LINKÖPING

larorik@linkoping.se 

Nästa nummer kommer 1 oktober 2016.

Alla utgivna nummer finns nedan.

Nr 1   Nr 2

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2016