Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) - Utbildningsförvaltningen

Linköpings kommun har startat ett projekt för att ta fram vilka åtgärder som krävs för att leva upp till dataskyddsförordningen som träder ikraft maj 2018.
Projektet drivs av LKDATA tillsammans med verksamhetsrepresentanter.
Nedan finns information riktat till de som arbetar inom utbildningsförvaltningen.

Allmän information

 • Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj 2018.
 • Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka medborgarnas rättigheter men också att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater, samma regelverk ska gälla för alla.
 • Dataskyddsförordningen benämns ibland GDPR = General Data Protection Regulation
 • Dataskyddsombud. I visst informationsmaterial föreslås det att du ska kontakta ditt dataskyddsombud för frågor. Idag har kommunen/ förvaltningen inget sådant ombud utsett – vem eller vilka det blir kommer att göras klart längre fram.

Kommunens projektarbete

LKDATA leder ett projekt för gemensam hantering av kommunens behov av anpassningar till den nya förordningen. Projektet genomförs i 3 faser som i någon mån överlappar varann.

 • Fas 1 - Gapanalys och beslutsunderlag (klar)
 • Fas 2 - Ändringsbehov (pågår)
 • Fas 3 - Utbildning och efterlevnad (pågår.)

Vad kan du göra redan idag?

Även om det kommer centrala åtgärder och riktlinjer så småningom, kommer du själv sannolikt att få hantera vissa saker på egen hand, för att uppfylla kraven från den nya förordningen. I väntan på utbildningsinsatser är det alltid bra om vi alla gör vad vi kan för att börja förstå det nya, här följer några bra titt- och lästips.

Informationsfilmer

Informationssidor

Information på Linweb

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Mailadress
 • IP-Adress
 • Kontonummer
 • Bild
 • Identifierare

 + kombination av ovanstående

 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Hälsa
 • Sexualliv eller sexuella läggning
 • Genetiska uppgifter (t ex DNA)
 • Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (t ex fingeravtryck, iris)

Senast uppdaterad den 12 april 2018