Elevhälsan - den medicinska delen

Alla elever från förskoleklass till gymnasiet i Linköpings kommuns skolor har tillgång till elevhälsa. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer eleverna att nå utbildningens mål. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

I Linköpings kommun utbildas samtliga elever i åk 9 i Hjärt- och Lungräddning (HLR).

Utbildningsmaterialet tillhör Elevhälsans medicinska del som även ansvarar för underhåll och service. I länkarna finns dokument om material och bokning.

Kontaktpersoner är HLR-ansvariga skolsköterskor:

Emma Herrlander Törnquist

Monica Johansson

Inbjudan till utbildning om allergiska reaktioner och förevisande av adrenalinpenna (adrenalinspruta)

Utbildningen riktar sig främst till förskole- eller skolpersonal, Linköpings kommun, som har elev med svår allergi som har adrenalinpenna/spruta, men det går bra att även skolsköterskan deltar. Förslagsvis ca 4 personer för respektive elev.

Inför utbildningen- ta reda på vilken adrenalinspruta din elev har (t ex EpiPen, Jext, Emerade).

Tid: Nästa utbildniningstillfälle är 27 september  2016.

Plats: Elevhälsan medicinska delen, Westmansgatan 25 B, en trappa upp (i samma hus som Valla Vårdcentral, men ingång från ”baksidan” vid familjecentralen).

Utbildningen sker i samverkan mellan Allergicentrum och Elevhälsan i Linköpings kommun och är kostnadsfri.

Barnallergolog Lennart Nilsson, barnsjuksköterska Erika Hallberg och skolläkare Helena Zdolsek håller i utbildningen.

Verksamhetschef  Christina Säterskog

tel. 013- 20 73 79

Samordningsansvarig Skolsköterska Catharina Lundblad Smith                      

tel. 013-20 73 81

Kvalitetskoordinator Ingrid Andersson 

tel.013-20 89 15      

Administrativ assistent Anna-Maria Granath

 tel.013-26 37 91         

Besöksadress Westmansgatan 25 B, Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 augusti 2016