Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Flerspråkighet

Vi ger barn och elever möjlighet att utveckla sin flerspråkighet, mångkulturella identitet och kompetens genom modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning erbjuds elever från årskurs 1, om språket är ett umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Särskilda regler finns för adoptivbarn och minoritetsspråk. Studiehandledning ges till elever med annat modersmål i behov av stöd i ämnesundervisningen. Mottagningsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända grundskoleelever i samverkan med elevhälsan. Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd i arbetet med flerspråkiga barn och elever.

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande." LGR 11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 juli 2016