Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet ska stödja undervisningen i olika skolämnen. Eleven får stöd av studiehandledaren på sitt modersmål att förstå och tyda arbetsmaterialet och undervisningen i skolans olika ämnen. Målet är att eleverna med studiehandledning på modersmål ska kunna öka måluppfyllelsen i olika skolämnen efter sina förutsättningar. Handledning ska ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.

Genom studiehandledning ges eleven möjlighet att utveckla sin tvåspråkighet, då specifika termer och begrepp (ämnesspråk) i olika skolämnen kan fås på två språk, något som också underlättar för eleven att nå målen i olika skolämnen. Studiehandledning är en stödinsats som elevens rektor beslutar om och skall vara en del av elevens individuella utvecklingsplan (IUP) och åtgärdsprogram.

Kontakt: Åsa Svensson Epost Åsa Svensson Tel: 013-20 62 72, 072-528 93 96

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juli 2016