Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Konsultativt stöd

Konsultativt stöd är en övergripande, central utvecklingsfunktion som kompletterar de lokala barn- och elevhälsoteam som finns i verksamheten.

Teamet består av cirka 10 personer med olika spetskompetenser. Här finns specialpedagoger med olika inriktningar, lärare, logopeder, psykologer, arbetsterapeut och barnpsykiater. Vårt arbete tillsammans med skolor och förskolor präglas av ett tvärprofessionellt synsätt där våra olika kompetenser samverkar för våra barn och elevers bästa.

Teamet vänder sig till all personal i Linköpings kommun i kommunala förskolor och grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, fritidsverksamhet, LSS-verksamhet, fristående förskolor och skolor samt enskilda huvudmän.

Det övergripande uppdraget är att arbeta förebyggande och främjande samt stöttande vid extraordinära behov i verksamheten.

I uppdraget ingår:

  • Konsultation/handledning på individ- grupp/klass- och organisationsnivå
  • Metodutveckling och kompetensutveckling utifrån förskolor/skolors behov t ex föreläsningar, metodverkstäder, nätverksträffar/erfarenhetsutbyten och medverkan på studiedagar
  • Medverka i mottagningsförfarandet till övergripande särskilda undervisningsgrupper

Teamet arbetar alltid på uppdrag av förskolechef/rektor eller verksamhetschef.
Ansökan sker via blankett.

Postadress: Linköpings kommun
Konsultativt stöd
Westmansgatan 43
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 mars 2018