Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konsultativt stöd

Efter ansökan från skolans/förskolans rektor/förskolechef, hjälper konsultativt stöd till med att analysera stödbehov och komma med förslag på lämpliga åtgärder. Uppdraget är att arbeta förebyggande och främjande.

Konsultativt stöd erbjuder en mängd olika kompetensutvecklingsinsatser.

T.ex. i form av studiedagar, föreläsningar, workshops, metodverkstäder m.m. Det finns även möjlighet till öppen konsultation.

Konsultativt stöd är bemannat med cirka 20 personer med olika spetskompetenser. Här finns specialpedagoger med olika inriktningar, lärare, logoped, psykolog, barnpsykiater, beteendevetare och arbetsterapeut. Vårt arbete tillsammans med skolor och förskolor präglas av ett tvärprofessionellt synsätt där våra olika kompetenser samverkar för våra barn och elevers bästa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 februari 2018