Konsultativt stöd

 

Konsultativt stöd är bemannat med cirka 20 personer med olika spetskompetenser. Här finns specialpedagoger med olika inriktningar, lärare, logoped, psykolog, barnpsykiater, beteendevetare och arbetsterapeut. Vårt arbete tillsammans med skolor och förskolor präglas av ett tvärprofessionellt synsätt där våra olika kompetenser samverkar för våra barn och elevers bästa.

Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande

Vi hjälper till att efter dialog/observation analysera stödbehovet och komma med förslag på lämpliga åtgärder.

Vi erbjuder en mängd olika kompetensutvecklingsinsatser

T.ex. i form av studiedagar, föreläsningar, workshops, metodverkstäder m.m. Det finns även möjlighet till öppen konsultation. Vi erbjuder stöd i arbetet med skolfrånvaro och vägen tillbaka t.ex. leda nätverksmöten eller vara "brobyggare" till BUP, SOC m.m.

Vi kan också erbjuda chefshandledning.

Varmt välkommen att ansöka!

Du hittan blanketten "Ansökan till Konsultativt stöd" under rubriken blanketter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2016