Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Mottagning av nyanlända elever


Med nyanländ avses i denna lag den som

1. har varit bosatt utomlands,

2. nu är bosatt i landet, och

3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.  (Utbildningsdepartementet; Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång 2014/15:45)

När en nyanländ elev kommer till Linköpings kommun kommer de först till Mottagningsenheten Adjunkten på Brunnsgatan 10. Här kartläggs elevens styrkor och förmågor, man ger en ämnes- och samhällsintroduktion. Vårdnadshavaren får också en grund i vad som väntar deras elev i svensk skola. Detta sker med hjälp av tolk i de fall det behövs och vi utför även en hälsokartläggning på plats då vi har en egen skolsköterska anställd. Eleven går här allt från några dagar upp till åtta veckor. Syftet är att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt att visa vad man har med sig från hemlandet, att ta tillvara och värdesätta detta. Syftet är även att ge mottagande skola bästa möjliga förutsättningar. Att redan från dag ett kunna anpassa undervisning samt eventuella stödåtgärder till elevens individuella behov och på så sätt öka möjligheten till ökad måluppfyllelse.

Ansvarig för mottagningsenheten:

Kerstin Rydberg Jeppsson, tel: 013-26 35 12

Svjetlana Cvijetic, tel: 013-20 76 95

Senast uppdaterad den 17 oktober 2016