Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Grav, generell språkstörning

Intresseanmälan till

Övergripande Särskild undervisningsgrupp, grav generell språkstörning.

Den särskilda undervisningsgruppen hanterar elever med grav generell språkstörning.

Aktuell elev ska ha lyfts i skolans elevhälsoteam och adekvata anpassningar och stöd ska ha gjorts på skolan. Rektor/förskolechef för aktuell elev/barn ansvarar för att utreda och klargöra elevens/barnets behov. I samförstånd med vårdnadshavare kan rektor i samråd med verksamhetschef på sektionen för resurs och stöd, göra en intresseanmälan om övergripande särskild undervisningsgrupp.

Till grund för samrådet ligger rektors/förskolechefs utredning om särskilt stöd.

Följande arbetsgång gäller:

  • Logopedutredning
  • Psykologisk utredning (behövs inte för ansökan till förskola eller förskoleklass)
  • Pedagogisk utredning
  • Tidigare och pågående åtgärdsprogram

 Samt vid behov

  • flerspråkighetens kartläggningsmaterial
  • social bedömning

För att kunna genomföra samrådet krävs följande

  1. Fastställd diagnos, grav generell språkstörning
  2. Adekvata anpassningar och stöd ska gjort på skolan

Samrådets rutiner

Dokumenten skickas samlat till Sektionen för resurs och stödverksamhet. Sista dag inför nytt läsår är 31 januari. Det går även att begära samråd löpande under året i mån av platser i den särskilda undervisningsgruppen.

Logoped, psykolog och verksamhetschef går igenom inskickad dokumentation. Detta sker på uppdrag av elevens/barnets rektor/förskolechef som ett led i att åtgärda elevens/barnets behov av särskilt stöd. Ibland gör logoped från Sektionen för resurs och stödverksamhet ett besök på förskolan/skolan för samtal med personal och eller observation. Kompletteringar kan begäras in. All dokumentation vägs samman utifrån ett helhetsperspektiv. Därefter i samråd med aktuell elevs/barns rektor/förskolechef föreslås plats eller inte plats i särskild undervisningsgrupp.

Utifrån önskemål från båda vårdnadshavarna kan rektor hjälpa till med byte av grundskola till skolan där den särskilda undervisningsgruppen är lokaliserad och då fattar mottagande rektor relevanta beslut.

581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 september 2017