Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Hörselnedsättning

Intresseanmälan till

Övergripande Särskild undervisningsgrupp, hörsel

Den särskilda undervisningsgruppen hanterar elever med hörselnedsättning/dövhet

Aktuell elev ska ha lyfts i skolans elevhälsoteam och adekvata anpassningar och särskilt stöd ska ha getts på skolan. Rektor för aktuell elev ansvarar för att utreda och klargöra elevens behov. I samförstånd med vårdnadshavare kan rektor i samråd med verksamhetschef på sektionen för resurs och stöd, göra en intresseanmälan om övergripande särskild undervisningsgrupp.

Till grund för samrådet ligger rektorns utredning om särskilt stöd.

Följande arbetsgång gäller:

  • Medicinsk utredning/utlåtande, audiogram
  • Psykologisk bedömning/utredning (ej inför förskoleklass)
  • Pedagogisk utredning
  • Tidigare och pågående åtgärdsprogram

Samt vid behov

  • Social bedömning
  • Flerspråkighetens kartläggningsmaterial

För att kunna genomföra samrådet krävs följande

  • Medicinskt utlåtande, audiogram
  • Psykologutredning
  • Adekvata anpassningar och stöd ska ha gjorts på skolan

Samrådets rutiner:

Dokumenten skickas samlat till Sektionen för resurs och stöd. Sista dag för intresseanmälan inför nytt läsår är 31 januari, det går även att begära samråd löpande under läsåret i mån av platser i den särskilda undervisningsgruppen.

Specialpedagog, psykolog och verksamhetschef på Sektionen för resurs och stödverksamhet går igenom inskickad dokumentation. Detta sker på uppdrag av elevens rektor som ett led i att åtgärda elevens behov av särskilt stöd. Kompletteringar kan begäras in. Ibland gör specialpedagog från Sektionen för resurs och stödverksamhet ett besök på skolan för samtal med personal/ och eller observation.  All dokumentation vägs samman utifrån ett helhetsperspektiv. Därefter, i samråd med aktuell elevs rektor, föreslås plats eller inte plats i särskild undervisningsgrupp.

Utifrån önskemål från båda vårdnadshavarna kan rektor hjälpa till med byte av grundskola till skolan där den särskilda undervisningsgruppen finns lokaliserad och då fattar mottagande rektor relevanta beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 september 2017