Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Särskola - barn, elever med utvecklingsstörning

Följande stöd kan erbjudas:

  • Samordnaren för särskolan ger information till rektorer/ förskolechefer och föräldrar i samband med mottagningsprocessen
  • Kompetensutveckling genom kurser, föreläsningar och handledning
  • Metodutveckling genom ständig samverkan och dialog med elevhälsoteam och verksamma pedagoger
  • Rådgivning och konsultation individuellt eller i grupp
  • Forsknings- och omvärldsbevakning

Har du som rektor eller förskolechef frågor som rör mottagande till särskola, vänd dig i första hand till vår samordnare Karin Nilsson, telefon 013-20 88 27

Inom konsultativt stöd finns följande kompetens kring särskola samlad:

Christina Staaf Verksamhetschef 013-20 61 69
Karin Nilsson Samordnare 013-20 88 27
Charlotte Ekstedt Specialpedagog 013-26 34 59
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juli 2016