Cykling utan ålder

I juni 2016 tog kommunstyrelsen beslut om ett tilläggsanslag på 300 000 kr för att under 2016 – 2017 implementera konceptet ”Cykling utan ålder” inom omsorgsverksamheten i Linköpings kommun.

Anslaget finansieras genom resursmedel för klimatåtgärder och är en del i miljöarbetet för att öka andelen cykeltrafikanter i Linköpings kommun. Omsorgskontoret har uppdraget att tillsammans med kommunledningskontoret planera för implementeringen av konceptet i Linköpings kommun.

Cykling utan ålder är ett koncept och en icke-vinstdrivande förening som har sitt ursprung i Danmark och som nu spridits till ett stort antal länder över hela världen. I Danmark är det 27 kommuner som är anslutna till konceptet och i Sverige har 2 kommuner varit anslutna, Malmö och Uppsala.

Linköping blir den tredje svenska kommunen att ansluta sig till konceptet som innebär att man ger personer inom kommunens äldre- och funktionshinderomsorg möjlighet att få komma ut på cykelutflykter tillsammans med personal och/eller framöver av volontärer som godkänts för uppdraget. Cyklarna är rickshawliknande elcyklar avsedda för persontransporter. Varje cykel har plats för 2 passagerare och är utrustad med sufflett och benskydd för passagerarna.

Linköpings kommun har köpt in och äger tre cyklar som kommer att placeras på tre olika enheter – Åleryds-, Hagalunds- och Stiglötsgatans vårdbostäder. Dessa enheter är utvalda till viss del för att de har möjlighet att förvara cyklarna som är ca 2,35 m långa och ca 1 m breda inomhus under tak men också för att de ligger bra till med sina geografiska lägen. Tanken är att cyklarna ska kunna användas av alla närliggande enheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen, oavsett utförare, i det geografiska området. I konceptet ingår ett digitalt bokningssystem för varje cykel.

Under äldredagen den 13 september kommer Ole Kassow som har grundat ”Cykling utan ålder” att finnas med som föreläsare och utställare. Cyklarna kommer att finnas på plats och den som är intresserad får möjlighet till en provtur i konserthusparken.

Efter äldredagen kommer cyklarna att placeras på sina respektive enheter och kan börja användas med personal eller anhöriga som förare. Några medarbetare får i samband med äldredagen information/utbildning om cykelns funktion och de ska sedan kunna informera vidare om cykelns funktioner när den används av personal från den egna eller närliggande enheter.

Kick-off och start i full skala med volontärer som cykelpiloter kommer att ske under våren 2017.

Under hösten och vintern kommer informationen om konceptet att spridas i syfte att få personer som är intresserade av att bli volontärer att anmäla sig till en workshop som planeras till våren. Volontärerna, som kan vara pensionärer, studenter eller andra intresserade frivilliga, är en viktig del i konceptet då personal kanske inte alltid har tid att följa med ut på en tur. För att bli godkänd som volontär måste man ha uppfyllt vissa kriterier och fått lämplig utbildning för uppdraget.

Till workshopen under våren kommer omsorgspersonal, föreningar och andra organisationer som är en del i volontärverksamheten att bjudas in.  För att få hela organisationen att fungera behövs sedan:

Koordinator – bör utses på varje enhet, har tillgång till bokningssystemet.

Kapten – medarbetare som kan utbilda nya volontärer. Oklart idag hur många som behövs

Volontär/cykelpilot – person som kan ta med en eller två äldre personer ut på en cykeltur. Vi hoppas att få många ihop många volontärer, det ökar möjligheterna för våra äldre och funktionshindrade att få komma ut i friska luften och att få nya upplevelser.

Bokningssystem – ingår i konceptet. Bokning kan göras från båda håll. Volontär kan lägga in tider som han/hon kan och koordinatorerna får då ett mejl och kan kolla om ngn boende vill ut just den tiden. Alternativt kan koordinatorerna lägga ut när de har boende som vill ut en viss dag eller tid och då går ett mejl ut till volontärerna.

Genom Cykling utan ålder kommer personer som bor på äldreboende eller boende inom funktionshinderomsorgen i Linköpings kommun erbjudas att komma ut på cykelturer i lugnt tempo så att både passagerare och volontär hinner uppleva miljön och världen runt omkring dem, man får frisk luft och nya synintryck. Man får möjlighet att önska vart man vill att turen ska gå t.ex. åka förbi där man tidigare bott eller arbetat, uppleva nya stadsdelar som växer fram, ta en tur längs Stångån eller genom Trädgårdsföreningen. Linköping är en cykelvänlig stad så möjligheterna är många.

De kommuner som redan är igång med Cykling utan ålder har erfarenheten att det bidrar till positiva effekter som t ex att den som varit ute äter och sover bättre, blir på bättre humör med mera.

Den som är intresserad att bli volontär kan redan nu skicka in en intresseanmälan via mejl till www.cyklingutanalder@linkoping.se man binder sig inte för något i förväg men får då en inbjudan till workshopen under våren.

Du kan också läsa mer på www.linkoping.se/cyklingutanalder.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 september 2016