Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

OPI 2018

Definitivt OPI för 2018 är fastställt till 2,6 %. Avtal som regleras med OPI kan därför faktureras med 2018 års pris. Se bifogad länk för ytterligare information.

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html

Uppräkning av s k 90/10-avtal till 2018 års pris

Utförare med avtal som regleras enligt 90/10 regeln har nu möjlighet att fakturera med 2018 års pris.

90 % av ersättningen kan (från 1 maj 2018) regleras med 2,58 %.

10 % av avtalet regleras med 1,1 %, utifrån KPI-förändringen mellan oktober 2016 till oktober 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2018