FoU-dagen 2016

FoU-cermoni 2016

 

Den 2 mars hölls årets FoU-dag i Konsert och kongress i Linköping. På årets program stod workshop om öppna jämförelser, projektpresentationer och projektstödsseminarium.

Uppmärksammade projekt

Under eftermiddagen så uppmärksammades  författare som har skrivit en FoU-rapport eller arbetsrapport de senaste åren. Eva Lindh (ordförande i äldrenämnden i Linköping) och Mats Eriksson (gruppchef för FoU Centrum) delade ut en blomma och present till författarna. De avslutade projekten och författarna var:

  • 77:2015 Livsberättelser som metod för att utveckla daglig verksamhet
    Annika Rehn, Karin Fageus och Susanne Bergum
  • 21:2015 Barnperspektiv i LSS-insatser
    Christina M Simeonov, Carina Andersson
  • 20:2014 Första linjen i Östergötland
    Sofia Åström 

Presentationer av projekt

Under eftermiddagen hölls två projektpresentationer. Det övergripande temat var hur verksamheter och arbetsmetoder utvecklas genom ett fördjupat brukarinflytande. 

Ett av projekten som presenterades var Livsberättelser som metod för att utveckla daglig verksamhet. I projektet undersöktes om personers livsberättelser kan användas för att utveckla verksamheter och om berättelserna kan bidra till utveckling av en evidensbaserad praktik.

Det andra projektet var Familjelotsen i Linköpings kommun. I det projektet prövas och utvärderas en case management-inspirerad arbetsmodell med familjeombud för att stödja familjer med sammansatta behov samt hur samverkan mellan olika verksamheter kan utvecklas utifrån brukarnas behov.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 juni 2016