Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Pågående projekt

FoU-Centrum stödjer utveckling och genomförande av projekt som bygger på nära samverkan mellan forskning och verksamhet. Det finns tre övergripande programområden. Dessa är kvalitets- och metodutveckling, lärande och förändringsprocesser samt brukarens roll och situation.

Lokala projekt

FoU-centrum ska studera den så kallade Linköpings-modellen, där serviceinsatser ersätter myndighetsbeslut. Linköpings-modellen tillämpas bland annat inom äldreomsorgen och missbruksvården. Det innebär att antalet biståndsbeslut minskar till förmån för serviceavtal som tecknas mellan givare och mottagare.

Kontaktperson: Elisabeth Ulvenäs

Regionala, nationella och internationella projekt

Sju kommuner i Östergötland ska tillsammans med Region Östergötland, arbetsförmedlingen och fackförbundet Kommunal göra det möjligt för 200 personer som står långt från arbetsmarknaden att få arbetsplatslärande inom vård och omsorg.

Kontaktperson: Malin Robertsson

Syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar struktur för fortsatt utveckling, spridning och implementering av kunskap inom den sociala barn- och ungdomsvården, med fokus på barns delaktighet. En del av ett utvecklingsarbete som finansieras av SKL och riktar sig till samtliga kommuner samt region Östergötland.

Kontaktperson: Thomas Leijon013-20 58 14

Erasmus+-projekt där FoU Centrum är lead-partner. Andra deltagande länder är Norge, Danmark, Slovenien, Portugal och Italien.

Kontaktperson: Mats Eriksson

Kunskapsöversikt, metodutveckling och utbildning inom demensvård. 

Kontaktperson: Mats Eriksson

Parenting young children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram som är utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar vars barn är yngre än 7 år.

Kontaktperson: Anna Nylén

Kontaktperson: Håkan Nilsson

Utvärderingar, uppföljningar och kunskapsöversikter

Linköping

Kontaktperson: -

Linköping

Kontaktperson: Lina Helgstrand

Uppföljning av pilotprojekt i Ödeshögs kommun.

Kontaktperson: Bo Davidsson

Sandrinoparken, Linköping

Kontaktperson: Bo Davidsson

Linköping

Kontaktperson: Björn Lindenmo

Kontaktperson: Elisabeth Viman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 januari 2018