Pågående projekt

FoU-Centrum stödjer utveckling och genomförande av projekt som bygger på nära samverkan mellan forskning och verksamhet. Det finns tre övergripande programområden. Dessa är kvalitets- och metodutveckling, lärande och förändringsprocesser samt brukarens roll och situation.

Lokala projekt

Kontaktperson: Bo Davidsson

Projektets syfte är att utveckla evidensbaserade arbetssätt för rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer/personer. Den evidensbaserade kunskapen om hur familjehem och kontaktpersoner rekryteras på ett framgångsrikt sätt behöver utvecklas. Målet är att ta fram modeller som det är möjligt att arbeta utifrån - och sedan testa modellerna.

Kontaktperson: Jussi Eklöf

Syftet med projektet är att hitta en modell för att arbeta med hälsofrämjande frågor. Målgruppen är personer med begåvningshandikapp som bor i servicebostad och som har beslut om stöd i särskilt boende enligt LSS.

Kontaktperson: Bo Davidsson

Kontaktperson: Mats Eriksson

Kontaktperson: Margareta Bredmar

FoU-centrum ska studera den så kallade Linköpings-modellen, där serviceinsatser ersätter myndighetsbeslut. Linköpings-modellen tillämpas bland annat inom äldreomsorgen och missbruksvården. Det innebär att antalet biståndsbeslut minskar till förmån för serviceavtal som tecknas mellan givare och mottagare.

Kontaktperson: Elisabeth Ulvenäs

Regionala och nationella projekt

Ansökan beviljad från ESF ihop med Vård- och omsorgscollege, Motala, Norrköping, Kinda och Finspång. 

Kontaktperson: Mats Eriksson

Syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar struktur för fortsatt utveckling, spridning och implementering av kunskap inom den sociala barn- och ungdomsvården, med fokus på barns delaktighet. En del av ett utvecklingsarbete som finansieras av SKL och riktar sig till samtliga kommuner samt region Östergötland.

Kontaktperson: Thomas Leijon013-20 58 14

Kontaktperson: Margareta Bredmar

Parenting young children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram som är utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar vars barn är yngre än 7 år.

Kontaktperson: Anna Nylén

Kontaktperson: Elisabeth Viman

Kontaktperson: Håkan Nilsson

Utvärderingar och uppföljningar - lokala

Linköping

Kontaktperson: -

Linköping

Kontaktperson: Bo Davidsson

Linköping

Kontaktperson: Bo Davidsson

Sandrinoparken, Linköping

Kontaktperson: Bo Davidsson

Linköping

Kontaktperson: Björn Lindenmo

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 november 2016