Läkemedelsplåster

Chefläkare på Region Östergötland har informerat om missbruk och t.o.m. dödsfall av redan använda fentanylplåster.

Det är känt sedan tidigare att kasserade plåster är attraktiva bland missbrukare då de innehåller en stor mängd fentanyl även efter att de använts. MAS vill därför påminna om vikten av att ha säkra rutiner för kassation av plåster med potenta substanser. Blanketten på vilket man klistrar upp använda plåster och signerar för att därefter kassera dem är ett sätt att minska risken för svinn i samband med hantering. Risken är dock att vi ”ansamlar” en större mängd plåster vilket i sig kan innebära en risk om de inte förvaras på ett säkert sätt. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 juni 2016