Uppskjutet leverantörsbyte ApoDos

Bytet av leverantör till Apotekstjänst Sverige AB som var planerad till torsdagen den 4 maj är uppskjuten. Detta efter ett beslut taget av eHälsomyndigheten. Varken Region Östergötland eller den nya leverantören har kunnat förutse eller påverka detta. Nytt datum för byte är planerat till torsdagen den 11 maj. Nuvarande leverantör Apoteket AB fortsätter att producera dospåsar till och med onsdagen den 10 maj. Viktig information hittar ni på Region Östergötlands webbsida.

Viktig information hittar ni på dosdispenseade läkemdel, nytt avtal maj 2017 i länken http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Rad-och-kommitteer-/Lakemedel-new/Lakemedelshantering/

När leverensbytet är utfört till Apotekstjänst (tidigast 170511), måste varje användare i Pascal ändra inställningen i Pascal till Apotekstjänst. Detta utförs EN gång per användare och inställningen gäller därefter samtliga patienter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2017