Ny överenskommelse om egenvård

En ny överenskommelse har utarbetats med Region Östergötland och de centrala kommunerna gällande egenvård. Syftet med överenskommelse är att tydliggöra och fastställa hur föreskriften och den övergripande processen samt de generella samverkansrutinerna gällande egenvård ska tillämpas.
Överenskommelsen finns under riktlinjerna; Vårdkedjan.
Ny blankett för egenvårdsplan och riskbedömning finns under Blanketter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2017