Ny sjuksköterska och arbetsterapeut i vårdplaneringsteamet på US

Sjuksköterska Karin Bourelius började 1 juni i vårdplaneringsteamet och arbetsterapeut Helen Jonzon börjar efter semestern. De ersätter Caroline Irebro och Kerstin Weidar.


I vårdplaneringsteamet arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndsbedömare tillsammans. Samverkan sker med slutenvården, öppenvården och med kommunens aktörer.

HSL-resurs i vårdplaneringsteamet har flera uppdrag bland annat ska de i samverkan med biståndsbedömare identifiera patienter med komplexa behov där överrapportering till kommunen säkras och verka för att hemtagningsprocessen blir smidig, trygg och säker. De är ett stöd för äldrenämndens utförare oavsett boendeform eller utförare. De medverkar vid samordnad vård- och omsorgsplanering och arbetar preventivt för att förebygga återinläggningar. HSL-resurs ska även arbeta för att utveckla kunskapen om kommunens hemsjukvård och rehabilitering och dess behov till slutenvården genom att aktivt informera om riktlinjer och rutiner, delta vid informationsmöten och vara tillgänglig för konsultationer i enskilda ärende samt bevaka kommunens ansvar och åtagande vid gränsdragningsfrågor mellan huvudmännen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2017