Rapportera läkemedelsbiverkan

Information om rapportera läkemedelsbiverkan är utlagd under Läkemedel.

Det kan hända att sjuksköterska och läkare rapporterar samma biverkning både vetande och omedvetet. Sjuksköterskan behöver ej ha dialog med läkare utan tanken är att rapporteringsskyldiga professioner rapporterar oberoende av varandra. Däremot är det självklart med diskussion mellan sjuksköterska och läkare kring biverkning/ar i syfte att förbättre behandlingsbilden och undvika biverkan eller utesluta det helt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 juni 2016