Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhet

I samarbete med företaget Tunstall arbetar Linköpings kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård. Det nya arbetssättet innefattar bland annat hantering av traditionella nycklar. Det nya arbetssättet ska öka den enskildes trygghet och förenkla hanteringen av konventionella nycklar.

Linköpings kommun håller just nu på att införa ett nytt arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård bl.a. när det gäller att hantera nycklar. Det nya arbetssättet ska öka den enskildes trygghet.

En förstudie inom hemtjänsten har visat att det går att göra förbättringar i arbetsprocessen. Idag går en del av tiden inom hemtjänsten och hemsjukvården åt till att hantera traditionella nycklar i samband med hembesök. Hemtjänst och hemsjukvård ska också dokumentera insatser och avvikelser. Detta sker i efterhand på expeditionen på datorer.

Smarta telefoner istället för nycklar

Med hjälp av ny teknik kan förbättringar ske. Istället för vanliga nycklar ska personalen använda smarta telefoner för att komma in i brukarnas hem. Det kräver att låsenheter monteras på insidan av brukarnas ytterdörr samt i entréerna. Dessa låsenheter syns endast från dörrens insida. Med stöd av den nya tekniken kan den enskilde få snabbare hjälp vid behov t.ex. vid nyttjande av trygghetslarm eftersom personalen inte behöver åka till servicehuset för att hämta nycklar.

Dokumentation och registrering

Dokumentation är tillsammans med de insatser som sker inom hemtjänst och hemsjukvård de två viktigaste faktorerna för god omvårdnad. Vårdgivaren har tillgång till genomförandeplaner och kan också dokumentera direkt i den smarta telefonen. Detta frigör tid och ökar kvalitéten i möte med den enskilde.

Med stöd av det nya arbetssättet startar vårdgivaren besöket hos den enskilde, tid och insats registreras och personalen registrerar när besöket avslutas. Det är ett bra verktyg för att få en säker uppföljning av kvalitéten på insatserna. Det är centralt att veta att varje person får de insatser man har rätt till. IT-stödet underlättar också för personalen att få den tid de behöver till brukarna.

Projekt MAIVOR

För att införa det nya arbetssättet har ett projekt påbörjats. Projektet benäms som MAIVOR. Omsorgskontoret har upphandlat ett IT-stöd för digital nyckelhantering och IT-stöd för tids- och insatsregistrering.

När arbetet är slutfört kommer den traditionella nyckelhanteringen inom hemtjänst och hemsjukvård att upphöra och fakturor till den enskilde samt ersättning till vårdgivarna vara korrekta.Dokumentation och uppföljning sker på ett effektivare sätt.

Information om det nya arbetssättet, att använda på exempelvis arbetsplatsträffar, finns att hämta här:

Om du har frågor om projektet är du välkommen att ta kontakt med Helena Jonsson.

Helena Jonsson

Systemförvaltare, objektspecialist

Enheten för IT och eHälsa

Telefon:

013-20 58 33

E-post: helena.e.jonsson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2016