Trygghetslarm

Som ett stöd i arbetet med trygghetslarm finns ett ledningssystem. I juni 2016 slutfördes arbetet med att byta ut alla analoga trygghetslarm mot digitala. Nästa steg är att införa mobila trygghetslarm under 2016.

Ledningssystem för trygghetslarm

Syftet med Ledningssystemet för trygghetslarm är att det ska verka som ett stöd för kommunen i åtagandet avseende trygghetsskapande insatser. Ledningssystemet beskriver vilka förutsättningar som krävs för att få en väl fungerade tjänst för trygghetslarm. Tjänsten omfattar ett flertal komponenter, t.ex. avtal med leverantörer, utbildning för personal och den enskilde samt rutiner och riktlinjer för hur trygghetslarmet ska installeras och nyttjas.

En fördel med ledningssystemet är att olika roller, t.ex. undersköterskor, biståndsbedömare och verksamhetschefer enkelt kan identifiera sitt ansvar och arbetsuppgifter. När utveckling och förändringar behöver ske, sker dessa inom ramen för ledningssystemet. Detta innebär att den senaste versionen av aktuella processer och dokument alltid finns på webben. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juli 2016