Utveckling inom e-hälsa

Digitaliseringen skapar bland annat förutsättningar för en inkluderande socialtjänst där kommunen kan erbjuda tillgängliga tjänster på individens villkor. Genom digitala lösningar kan kommunen också nå grupper som tidigare har varit exkluderade på grund av funktionsnedsättningar, social situation eller språkkunskap

Just nu arbetar vi med nedanstående projekt. Målsättningen är att dessa ska nå målgrupperna 2017-2018.

  • Införande av tillsyn på annat sätt
  • Framtagande av digital levnadsberättelse
  • Öka tillgängligheten med flera vägar in till ungdomsmottagningen med stöd av en chatt-funktion.
  • Digital signering av läkemedel
  • Mobil dokumentation
  • E-tjänst för ansökan om försörjningsstöd
  • Utöka vårt utbud av elearning
  • Talstyrd Journalföring i samverkan med SKL
  • WiFi på särskilt boende
  • Remiss och svar för HSL

Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialtjänstens tre nämnder har arbetet startat, det finns en tydlig ambitionsnivå.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 april 2017