Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och uppföljning

För äldrenämnden och omsorgsnämndens områden är det Kvalitets- och utvärderingskontoret som har i uppgift att följa upp kvalitet, avtal och verksamhet.

Syftet med kvalitets- och utvärderingskontoret är att säkra kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Det görs genom att granska hur utförarna genomför sina uppdrag, hur kraven i avtalen har utformats och hur brukarna upplever tjänsterna.  

Kvalitetsuppföljningsplan

Varje år beslutar omsorgsnämnden och äldrenämnden om en kvalitetsuppföljningsplan. Där framgår omfattning och inriktning för det kommande årets uppföljningsarbete. Kvalitetsuppföljningsplanen är uppbyggd på en övergripande nivå eftersom att uppföljningsarbetet till stor del påverkas av resultatet av uppföljningar och andra uppkomna situationer.

Kvalitetsuppföljningsplan för 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2016