Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lex Sarah

Alla utförare av verksamhet som bygger på socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska hantera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah.

Alla som är anställda, eller praktiserar inom verksamheten har rätt, och är skyldiga att rapportera sådant missförhållande enligt lex Sarah. Verksamhetschefen är ansvarig att informera all personal vid anställning och sedan minst en gång per år om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Att rapportera missförhållanden eller risk för sådana ska leda till att verksamheten utreder, åtgärdar samt förebygger att liknande saker händer igen. Anhöriga eller brukare har ingen rätt att rapportera enligt lex Sarah, däremot ska verksamheten ta emot deras synpunkter och klagomål som kan leda till en lex Sarah.

Vissa lex Sarahrapporter av allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Allt som rör utredning enligt lex Sara ska dokumenteras. Linköpings kommun ska informeras via brev, enligt följande:

  1. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande ska alltid dokumenteras och kopia skickas till kommunen.
  2. Utredning av det rapporterade enligt lex Sarah (checklista om vad det ska innehålla finns i rutinen). En kopia av utredningen ska skickas till kommunen.
  3. Om utredningen resulterar i en anmälan till IVO ska kopia av anmälan skickas till kommunen.

Breven skickas till omsorgskontoret och socialförvaltningen.

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

E-post: Skicka e-post till Socialförvaltningen

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Barnhemsgatan 2 på karta

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar, planerar och följer upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av äldrenämnden och omsorgsnämnden.

Telefon: 013-20 62 82

E-post: Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen

E-post: zzzomssynpklago@linkoping.se

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 april 2017