Aktuellt

Här följer datum på olika evenemang som omsorg om miljön ordnar eller vill tipsa om:

Vi vill också påminna de arbetsplatser, som inte skickat in sina åtgärdsval för 2017, att göra det så snabbt som möjligt!
Det är viktigt att ni meddelar mailadress till ombudet, när ni skickar in era åtgärdsval.

Senast 20180131 ska åtgärdsvalen för år 2018 vara inskickade.
Varje arbetsplats ska välja åtgärder till ett värde av minst 15 poäng ur häftet "Omsorg om miljön 2015 och tillsvidare..."

 

 

 

 

   

Senast uppdaterad den 3 oktober 2017