Aktuellt

Här följer datum på olika evenemang som omsorg om miljön ordnar eller vill tipsa om:

Utbildning/Information Nya Ombud september 2017

Vi vill också påminna de arbetsplatser, som inte skickat in sina åtgärdsval, att göra det så snabbt som möjligt!
Det är viktigt att ni meddelar mailadress till ombudet, när ni skickar in era åtgärdsval.

 

 

 

 

   

Senast uppdaterad den 13 september 2017