Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ombudets Uppgifter

Här följer en beskrivning av hur arbetet kan gå till, samt en förklaring till olika arbetsuppgifter:

Solroser

 

Ombudet ska informera personalen på arbetsplatsen om omsorg om miljön.

Omsorg om miljö ombudet får inbjudan till informationsträffar/miljöträffar som omsorg om miljön ordnar.

Ombudet skickar in vilka åtgärder arbetsplatsen ska jobba med det år som är aktuellt.

När åtgärdsvalen skickas in ska ombudet skicka in adress till arbetsplatsen, samt mailadress till ombudet och verksamhetschefen.

Åtgärdsvalen skickas/mailas till:

Linköpings Kommun, Omsorg om miljön

Rosenkälla, Edhaga gård

585 97 Linköping

mail: oom@linkoping.se

Om budet berättar att det sker en kontroll att arbetsplatsen jobbar med de åtgärder, som de valt att arbeta med. Kontrollen sker en gång/år.

Omsorg om miljö ombudet hjälper till med att utföra revisionen.

Innan revisionen sker, får ombudet information om hur revisionen ska utföras.

För att kunna deltaga på omsorg om miljöns informationsträffar, samt för att kunna utföra revisionen sakll ombudet kunna utnyttja minst två arbetsdagar om året.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 november 2016