Vallastaden markanvisning

Ny markanvisningsomgång som omfattar lägenheter, radhus och villa pågår för Vallastaden.

Vallastaden

 

Strax väster om Linköpings innerstad växer stadsdelen Vallastaden fram. Platsen ligger nära universitetet och 12 minuter på cykel från Linköpings stadskärna. Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Mellan den 2 och 24 september pågick Sveriges största bo- och samhällsexpo, Vallastaden 2017.

Linköpings kommun har genomfört flera marktilldelningsförfaranden för Vallastaden. Fram till idag har 40 byggherrar skrivit på avtal för mer än 1 000 bostäder i form av lägenheter, radhus och villor.

Fråga: I handlingarna står det att arkitektkontor ska kunna uppvisa bokslut från 2015. Går det bra med bokslut från 2016?

Svar: Kommunen kommer att godkänna bokslut från 2016.

 

Fråga: I bilagorna E1 och E2 står det att man ska ange bolagsnamn, dock framgår det ur prospektet på sidan 26 att bilagorna ska vara anonyma. Hur går det ihop?

Svar: Tyvärr har det blivit ett redaktionell miss. Det ska givetvis stå temanamn istället för bolagsnamn. Fyll helt enkelt i ert temanamn istället, dock om ni redan har hunnit skicka in gör inte det något. Någon från kommunen, som inte hanterar själva utvärderingen, kommer att korrigera detta när det väl har kommit in.

 

Fråga: Vad är det för ritningar som ska lämnas in?

Svar: Illustrationsritningar som ger kommunen en förståelse kring hur ert koncept kommer att se ut (exempelvis referensobjekt). Kommunen förväntar sig inte att anbudsgivarna ska lämna in konstruktionsritningar eller något motsvarande.

 

Fråga: Måste anbudsgivaren visa upp bankgarantier eller motsvarande i samband undertecknandet av marktilldelningsavtalet?

Svar: Nej, det behöver man inte. Kommunen kommer att göra en kontroll av bolag eller fysisk person, i samband med utvärderingen av anbuden, för att se om anbudsgivaren är en fullgod partner eller ej. Framgår det ur den kontrollen att ex. den ekonomiska stabiliteten är tveksam kommer kommunen att inte teckna avtal med den anbudsgivaren. Det viktiga är att kommunen får in marktilldelningsavgift samt 1/3 av erlagd gemensamhetsanläggningskostnad i samband med tecknandet av marktilldelningsavtalet, dvs. det första avtalet. Vid tecknandet av det andra avtalet, markanvisningsavtalet, ska byggherren dels betala in resterande köpeskilling samt resterande gemensamhetsanläggningskostnad, dels underteckna ett skuldebrev avseende vitet som är kopplat till avtalen. I det skedet kommer kommunen kräva att byggherren uppvisar någon form av säkerhet motsvarande vitesbeloppet.

 

Fråga: Räknas bokal som en alternativ lägenhetsstorlek?

Svar: Nej

 

Fråga: Måste Vinterträdgården vara uppvärmd?

Svar: Vinterträdgården behöver inte vara uppvärmd. Byggherren avgör själv ambitionsnivån i det avseendet.

Aktuell markanvisningsomgång

Radhustomter via mäklare

Sex radhustomter förmedlas via Länförsäkringar Fastighetsförmedling.

Broschyr, se även dokumentlista längre ner

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Kontaktpersoner:

Per Lindgren, 0705-15 35 25, per.lindgren@LFostgota.se

Anna-Carin Backarp, 0730-39 12 12, anna-carin.backarp@LFostgota.se

Kristian Lindgren, 0735-03 17 67, kristian.lindgren@LFostgota.se

Markanvisning 2017 Vallastaden (tilldelningsområden)

Denna markavisning omfattar 75 lägenheter i flerbostadshus, 14 radhus och en friliggande villa. Markanvisningen avser ny bostadsbebyggelse i Vallastaden inom kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet.

Anbudstiden har gått ut

Anbudstiden för markanvisning 2017 Vallastaden gick ut kl.13.00 den 27 oktober 2017.

Fråga: I handlingarna står det att arkitektkontor ska kunna uppvisa bokslut från 2015. Går det bra med bokslut från 2016?

Svar: Kommunen kommer att godkänna bokslut från 2016.

 

Fråga: I bilagorna E1 och E2 står det att man ska ange bolagsnamn, dock framgår det ur prospektet på sidan 26 att bilagorna ska vara anonyma. Hur går det ihop?

Svar: Tyvärr har det blivit ett redaktionell miss. Det ska givetvis stå temanamn istället för bolagsnamn. Fyll helt enkelt i ert temanamn istället, dock om ni redan har hunnit skicka in gör inte det något. Någon från kommunen, som inte hanterar själva utvärderingen, kommer att korrigera detta när det väl har kommit in.

 

Fråga: Vad är det för ritningar som ska lämnas in?

Svar: Illustrationsritningar som ger kommunen en förståelse kring hur ert koncept kommer att se ut (exempelvis referensobjekt). Kommunen förväntar sig inte att anbudsgivarna ska lämna in konstruktionsritningar eller något motsvarande.

 

Fråga: Måste anbudsgivaren visa upp bankgarantier eller motsvarande i samband undertecknandet av marktilldelningsavtalet?

Svar: Nej, det behöver man inte. Kommunen kommer att göra en kontroll av bolag eller fysisk person, i samband med utvärderingen av anbuden, för att se om anbudsgivaren är en fullgod partner eller ej. Framgår det ur den kontrollen att ex. den ekonomiska stabiliteten är tveksam kommer kommunen att inte teckna avtal med den anbudsgivaren. Det viktiga är att kommunen får in marktilldelningsavgift samt 1/3 av erlagd gemensamhetsanläggningskostnad i samband med tecknandet av marktilldelningsavtalet, dvs. det första avtalet. Vid tecknandet av det andra avtalet, markanvisningsavtalet, ska byggherren dels betala in resterande köpeskilling samt resterande gemensamhetsanläggningskostnad, dels underteckna ett skuldebrev avseende vitet som är kopplat till avtalen. I det skedet kommer kommunen kräva att byggherren uppvisar någon form av säkerhet motsvarande vitesbeloppet.

 

Fråga: Räknas bokal som en alternativ lägenhetsstorlek?

Svar: Nej

 

Fråga: Måste Vinterträdgården vara uppvärmd?

Svar: Vinterträdgården behöver inte vara uppvärmd. Byggherren avgör själv ambitionsnivån i det avseendet.

Frågor

Vid frågor vänligen kontakta vår projektledare:

Anna Lindén

Exploateringsingenjör Plankontoret, mark och exploatering

Skicka e-post till Anna

E-post: Anna.Linden@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 51

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018